Tik nutiesė ir jau remontuoja – Remigijaus Šimašiaus užkeikimas?
Ne­si­se­ka Vil­niaus mies­to me­rui Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui su sta­ty­bo­mis: ne­praė­jus nei pus­me­čiui po Vil­niaus gat­vės re­mon­to, ten jau tu­rė­jo grįž­ti dar­bi­nin­kai; po šios va­sa­ros liū­ties įgriu­vo da­lis „mo­der­niau­sio“ dvi­ra­čio ta­ko An­ta­kal­ny­je, o da­bar ir Žvė­ry­ne esan­tį dvi­ra­čių ta­ką tvar­ko dar­bi­nin­kai. 

„Atvertoje krantinėje driekiasi naujas apie 2 km ilgio raudono asfalto dviračių takas nuo Upės g. 21 iki pat Vingio parko tilto. Dalis pėsčiųjų takų paklota iš trinkelių, o pietinėje Žvėryno dalyje (nuo Vytauto g. 1 iki Birutės gatvės) – parko danga“, – džiaugsmingai gyrėsi gegužės antroje pusėje savivaldybė.

Atidarydamas šį dviračių taką meras Remigijus Šimašius net sugriovė butaforinę sieną su dviračiu.

Tačiau po dviejų mėnesių ten vėl sugrįžo darbininkai. Jie nuėmė dalį dviračių tako dangos, nes kai kuriose vietose išlindo statybų brokas – dviračio danga „susiraukšlėjo“, „išaugo“ kalneliai.

Vis dėlto vietoje dirbantys darbininkai tikino, kad jau netrukus dviratininkai ir vėl galės džiaugtis šiuo dviračių taku. Esą iki ketvirtadienio darbai bus baigti.