Teismas: Kručinskų vaikams buvo kilusi reali grėsmė
Kau­nie­čių Kru­čins­kų vai­kams, ku­rie bu­vo pa­im­ti iš šei­mos, bu­vo ki­lu­si rea­li grės­mė, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Vals­ty­bi­nė vai­ko tei­sių ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba, rem­da­ma­si teis­mo spren­di­mu.

Pasak tarnybos, praėjusią savaitę Kauno apygardos teisme buvo išnagrinėta civilinė byla pagal Eglės ir Gintaro Kručinskų skundą dėl Kauno apylinkės teismo nutarties, kuria buvo leista iš šeimos paimti du vaikus.

Kauno apygardos teismas nutarė palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų priimtą nutartį, pranešė tarnyba.

Vaikai šeimai buvo grąžinti spalio pabaigoje po to, kai šis atvejis sulaukė didelio visuomenės pasipiktinimo, kaltinant tarnybą neproporcingais veiksmais.

Vaikai paimti po to, kai šių metų rugsėjo 29 dieną praeivis kreipėsi į Bendrąjį pagalbos centrą ir pranešė, kad Kauno Panemunės parke pastebėjo moterį, kuri sudavė mažamečiui vaikui. Dėl įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, šiuo metu byla dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo mažamečiui ir viešosios tvarkos pažeidimo perduota teismui.

Vaikų teisių specialistai sako, kad mažamečiai iš šeimos paimti dėl jiems grėsusio pavojaus, šeimai nesutikus bendradarbiauti su policijos pareigūnais, vaiko teisių apsaugos darbuotojais, tačiau pripažįsta, kad reaguojant į situaciją buvo padaryta klaidų.

Šeimai, Vaiko teisių specialistų duomenimis, teikiamos intensyvios socialinės paslaugos.