Teismas: „Go Vilnius“ vadovas atleistas teisėtai
Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tu­rė­jo tei­sę at­leis­ti už tu­riz­mą ir in­ves­ti­ci­jas at­sa­kin­gos įstai­gos „Go Vil­nius“ va­do­vą Da­rių Ud­rį, ta­čiau ne­tin­ka­mai lai­kė­si nu­sta­ty­tų pro­ce­dū­rų.

Trijų teisėjų kolegija nusprendė, kad atleidimo metu netaikytas reikalaujamas įspėjimo terminas, tačiau šis pažeidimas nėra toks svarbus, kad atleidimas galėtų būti pripažintas neteisėtu.

„Toks pažeidimas, kai (...) netaikytas įspėjimo apie būsimą atšaukimą terminas, nelaikytinas esminiu, galinčiu lemti atšaukimo iš pareigų pripažinimą neteisėtu ir su tuo susijusius padarinius“, – rašoma nutartyje.

Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos teismui nurodyta persvarstyti, kokia kompensacija priklauso D. Udriui. Anksčiau šis teismas atleidimą buvo pripažinęs neteisėtu ir priteisė D. Udriui 17 tūkst. eurų kompensaciją.

Aukščiausiasis Teismas sutiko, kad nėra duomenų, kurie patvirtintų D. Udrio kaltę dėl jo atšaukimo iš pareigų. Kita vertus, anot teismo, savivaldybė galėjo jį atleisti vien dėl pasitikėjimo praradimo, bet tuo atveju reikėjo laikytis kitų procedūrų.

D. Udrį Vilniaus meras iš „Go Vilnius“ vadovo posto atleido praėjusių metų liepą.