Teismai galutinai atmetė R. Daktarienės skundą dėl areštuotų žemės sklypų
 Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas penk­ta­die­nį pa­li­ko ga­lio­ti Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį, ku­ria  at­mes­tas Ra­mu­tės Dak­ta­rie­nės pra­šy­mas dėl lai­ki­no nuo­sa­vy­bės tei­sės ap­ri­bo­ji­mo de­šim­čiai jos var­du re­gis­truo­tų že­mės skly­pų pa­nai­ki­ni­mo.

Pareiškėja teigė, kad laikinas nuosavybės apribojimo terminas yra taikomas jau daugiau nei 10 metų, be to, iš Henriko Daktaro priteistų civilinių ieškinių patenkinimui pakankamai areštuota kito turto, todėl taikant laikiną nuosavybės teisės apribojimą jai priklausantiems žemės sklypams nepagrįstai apribojama jos nuosavybės teisė ir pažeidžiamas proporcingumo principas.

Lietuvos apeliacinis teismas savo pranešime pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau sprendė dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo taikymo minėtiems sklypams proporcingumo ir konstatavo, kad tokio masto procesinė prievartos priemonė yra proporcinga konfiskuotino turto vertei bei priteistos žalos dydžiui.

Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, R. Daktarienė skunde nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurių nebūtų įvertinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ar kurios būtų atsiradusios po minėtos kasacinio teismo nutarties priėmimo, todėl nėra pagrindo kitaip vertinti aplinkybių, susijusių su taikyto laikinojo nuosavybės teisių apribojimo proporcingumu.

Pernai sausio 18 dieną Aukščiausiasis Teismas padėjo tašką iki gyvos galvos įkalinto Henriko Daktaro ir kitų nuteistųjų byloje.

Palikti apribojimai Daktarų turtui, taip pat ir dešimčiai žemės sklypų, registruotiems R. Daktarienės vardu. Šie sklypai yra Kauno rajone, Užliedžių kaime. Kiekvieno jų vertė, pasak R. Daktarienės, apie 20 tūkst. eurų.

Pasibaigus baudžiamosios bylos procesui, H. Daktaras turi sumokėti per 100 tūkst. eurų, šią sumą sudaro nukentėjusiems priteisti ieškiniai ir turto konfiskavimas. Priteistas sumas jau išieško antstoliai. Pavyzdžiui, tėvo per nužudymą netekusiai dukrai teismas yra priteisęs 43,4 tūkst. eurų neturtinės žalos, ją turi atlyginti H. Daktaras ir dar keturi nuteistieji.

Be to, Policijos departamentui priteistos H. Daktaro 5,5 tūkst. eurų ekstradicijos iš Bulgarijos išlaidos.

2015 metų birželį Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė, kad H. Daktarą išteisina dėl verslininko Sigito Čiapo ir jo vairuotojo nužudymo, tačiau dėl kitų nusikaltimų palieka galioti Klaipėdos apygardos teismo jam skirtą bausmę – laisvės atėmimą iki gyvos galvos. Vėliau tokią pat bausmę paliko galioti Aukščiausiasis Teismas.

Jis savo nutartyje konstatavo, kad 61 metų H. Daktaras yra labai pavojingas visuomenei ir jo nusikalstamų polinkių pakeisti švelnesnės rūšies, t. y. terminuoto laisvės atėmimo, bausme yra neįmanoma.