Tarp Lietuvos žydų vėl ginčai: nesutaria dėl palaikų perlaidojimo Šiauliuose
Šiau­lių žy­dai, ke­ti­nan­tys per­lai­do­ti mies­te ras­tus ir iš­kas­tus pro­tė­vių pa­lai­kus, tei­gia su­si­du­rian­tys su Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pa­sip­rie­ši­ni­mu, ši bend­ruo­me­nė tei­gia tik no­rin­ti pa­lai­ky­ti tvar­ką, jog apei­gas at­lik­tų kom­pe­te­tin­gi ra­bi­nai.

Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis BNS sako, kad palaikai buvo iškasti prieš kelis mėnesius, rekonstruojant šiluminę trasą šalia Globos namų esančių kapinių teritorijoje. Vėliau, atlikus ekspertizę, juos paprašyta išduoti, siekiant juos palaidoti toje pačioje vietoje, laikantis žydų tradicijų – prokurorai ir tyrėjai, anot jo, sutiko palaikus bendruomenei išduoti.

„Bet kažkodėl įsijungė Lietuvos žydų bendruomenė, išsiuntė visiems raštus, kad stabdytų, kad neišduotų mums palaikų, kad atvažiuos jų paskirtas rabinas, kad Šiauliai neturi kompetencijos, nors mes esame regioninė bendruomenė. O įvykiai buvo Šiauliuose, mūsų giminės palaidoti buvo. Man nesuvokiama, kodėl jie bando visa tai stabdyti, laukti kažkiek dienų, kol atvažiuos kažkoks rabinas. Juk mes patys to nedarome, konsultuojamės su Europos rabinų konferencija“, – BNS pasakojo S. Kerbelis.

Pasak jo, palaikai antradienio popietę yra gabenami iš Vilniaus į Šiaulius, netrukus iš Rygos turėtų atvykti ir du Europos rabinų konferencijos rabinai, kurie po kelių valandų ir atliks perlaidojimo apeigas.

„Dėl ko Lietuvos žydų bendruomenė nori stabdyti tuos dalykus? Turbūt tai yra jų didelis noras kontroliuoti, parodyti, kad be jų niekas nieko negali daryti. Tai darosi panašu į tarybinius laikus“, – piktinosi S. Kerbelis.

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski tvirtina, kad bendruomenė sudariusi sutartį su Londone įsikūrusia tarptautine pripažinta organizacija – Europos žydų kapinių priežiūros komitetu, kuris ir turėtų rūpintis palaikų perlaidojimu. Anot jos, Lietuvos žydų bendruomenė bando „palaikyti bent kokią normalią tvarką Lietuvoje“.

„Niekas su jais dėl palaikų nesimuša, bet norėtųsi, kad būtų tvarka. Jei šie rabinai šitiek metų čia dirba, mes neturime jokio pagrindo jais nepasitikėti. Todėl sprendimas iš principo vežtis kitus rabinus tik siekiant sukelti kokius nors nesutarimus, neturi prasmės“, – BNS tikino F. Kukliansky.

Ji sako, kad kitą savaitę minėtos organizacijos rabinai atvyksta į Lietuvą, su jais, be kita ko, ketinama aptarti ir žydų palaikų perlaidojimo problemas. F. Kukliansky taip pat stebėjosi, kad palaikų perlaidojimu rūpinsis rabinai, kurių vadovybė demonstruoja palankumą Kremliui.

„Situacija negraži, tarsi žydai daužytųsi dėl kaulų Šiauliuose. Bet turi būti tvarka – ten, galbūt, ir mano senelio kaulai. Tad kodėl turi atvažiuoti rabinas iš Maskvos laidoti mūsų žmonių palaikus? Ten yra Pinchas Goldschmidtas, kuris sėdi Maskvoje, yra Kalevas Krelinas, kuris mojavo visus sveikindamas su Naujaisiais metais stovėdamas šalia Kremliaus. Bet mes tikrai su niekuo muštis nesiruošiame, nevažiuosiu į Šiaulius traukti tų palaikų“, – sakė ji.