Tarnybinis šuo moksleivio kuprinėje rado narkotikų
Klai­pė­dos aps­kri­ties po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, par­ei­gū­nai at­li­ko nar­ko­ti­nių me­džia­gų ir ta­ba­ko ga­mi­nių var­to­ji­mo pre­ven­ci­nę prie­mo­nę Bu­del­kie­mio gat­vė­je esan­čio­je gim­na­zi­jo­je.

Tarnybiniam šuniui tikrinant moksleivių daiktus, pas 2002 metais gimusį vaikiną kuprinėje rasta 17 vnt. lankstinukų su augalinės kilmės galimai narkotine medžiaga ir smulkintuvo prietaisas su galimai narkotine medžiaga.