Tapatybę atspindi prekės ženklas
Vis dau­giau ša­lies sa­vi­val­dy­bių ima kur­ti sa­vo pre­kės ženk­lus, ku­riais sie­kia­ma at­spin­dė­ti kiek­vie­nos jų iš­skir­ti­nu­mą. Ku­ria­mas ar jau su­kur­tas ženk­las ne­re­tai su­lau­kia kri­ti­kos ir dėl pa­va­di­ni­mo, ir dėl įpras­min­to sim­bo­lio, ta­čiau vė­liau tam­pa vie­ny­bės ženk­lu.

Akmenės rajono gyvenimą šiuo metu itin suaktyvino kuriami jo vietovių prekės ženklai. Ši savivaldybė, regis, šalyje bus pirma, kur savo prekės ženklą turės ne tik pats rajonas, bet ir kiekviena jame esanti seniūnija.

Vitalijus Mitrofanovas: „Iš tiesų, galbūt šį ženklą būtų teisingiau vadinti identiteto, tapatybės ženklu.“

Kitų prekės ženklus jau turinčių savivaldybių atstovai neslėpė, kad jų atsiradimas sukėlė nemenką ažiotažą. Taip pat įsitikinta, kad su prekės ženklu apsipratę gyventojai jį priėmė kaip vienijantį, tapatybę atspindintį simbolį.

Sukėlė pasipiktinimą

„Lietuvos žinių“ kalbintas Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas apgailestavo, kad įvairią gyventojų reakciją keliantys šios savivaldybės ir jos seniūnijų prekės ženklai iš tiesų kuriami kiek pavėluotai.

„Atsilikome nuo kitų miestų ir rajonų, jau senokai turinčių ir sėkmingai naudojančių prekės ženklus, atspindinčius kiekvieno jų identitetą“, – teigė jis. Anot mero, iš gausių diskusijų matyti, kad dalį Akmenės rajono gyventojų papiktino pati prekės ženklo sąvoka. Žmonės stebėjosi, nejaugi rajonas, kraštas, seniūnija gali būti prekė. „Iš tiesų, galbūt šį ženklą būtų teisingiau vadinti identiteto, tapatybės ženklu“, – svarstė V. Mitrofanovas.

Vitalijus Mitrofanovas.BNS nuotrauka

Sulaukta priekaištų ir dėl to, kad rajono prekės ženklams kurti išleista daugiau kaip 8 tūkst. eurų. „Teigta, kad ir pats Akmenės rajonas, ir seniūnijos turi savo herbus, tad tie ženklai juos dubliuos“, – sakė meras.

Jis akcentavo skirtumus tarp neformalaus simbolio – prekės ženklo ir herbo, oficialiai pristatančio administracinį vienetą. „Būtų keista ant Akmenėje pagaminto cemento maišo matyti rajono herbą. Tuo metu Akmenės rajono prekės ženklas ant cemento maišo galėtų būti atspaustas“, – dėstė V. Mitrofanovas. Jis aiškino, kad prekės ženklas yra tai, kas atskiria vieną galbūt tos pačios rūšies gaminį nuo kito, o drauge parodo jo išskirtinumą, savitumą.

Vietovių simboliai

Balsavimo, renkantis Akmenės rajono prekės ženklą, rezultatai rodo, kad gyventojams priimtiniausias ženklas būtų akmeninė širdis. Tarp kitų rajoną ir seniūnijas reprezentuoti galinčių simbolių – drugeliai (jie veisiami Akmenės krašto muziejuje), smuiko raktas (rajonas garsėja jaunaisiais muzikais), o sveiką rajone propaguojamą gyvenseną pristato augalai (iš Akmenės rajono yra kilusi garsi pasaulio žaliavalgė, viena šio judėjimo pradininkių Ona Vigmor). Į prekės ženklus taip pat bandyta įkomponuoti Ventos upę, Simono Daukanto muziejaus pastatą, Kamanų rezervatą atspindinčią detalę bei keletą kitų simbolių.

Toks yra Šiaulių miesto prekės ženklas. / BNS nuotrauka

„Kadangi esame žiemgaliai, dar vadinami skerslatviais, mūsų prekių ženkluose dominuoja šiam kraštui būdingos mėlyna ir violetinė spalvos“, – pabrėžė meras. V. Mitrofanovas pažymėjo, kad gyventojų išrinkti prekės ženklai bus aktyviai viešinami. „Vėliau tikimės gaminti suvenyrus su tais ženklais, o mūsų krašto verslininkai jais žymės savo gaminius, jų pakuotes. Labai tikėtina, kad ženklai atsispindės ir oficialiuose dokumentuose“, – sakė jis.

Vienos pirmųjų šalyje prekės ženklą sukūrusios Šiaulių miesto savivaldybės atstovas spaudai Vitalis Lebedis pasakojo, kad kaip pagrindinis ženklo simbolis buvo pasirinkta Šiauliuose 1986 metais pastatyta skulptoriaus Stasio Kuzmos skulptūra „Šaulys“.

Zarasų rajono prekės ženklu yra tapusi žuvis. / Šiaulių miesto merijos nuotrauka

„Šio prekės ženklo detalės keičiamos įvairiomis progomis. Pavyzdžiui, kasmet jame įrašomi vis kiti Šiaulių gimtadienio metai“, – sakė V. Lebedis. Anot jo, Šiaulių miesto prekės ženklas jau seniai yra tapęs šiauliečių tapatybės ženklu.

Atspindi savitumą

Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji komunikacijos specialistė Asta Sarapienė teigė, jog šioje savivaldybėje sukurtas jau antras prekės ženklas. Pirmas – popierinis lėktuvėlis su užrašu „Panevėžys – nauja kryptis“ – buvo sukurtas prieš 15 metų. Juo norėta parodyti, kad Aukštaitijos sostinė atsisako nepelnyto nusikaltėlių sostinės vardo ir renkasi naują kryptį. „Vėliau Panevėžiui sukurtas kitas prekės ženklas – statybininkas su šalmu, o šalia jo – užrašas „Panevėžys atsinaujina“, – pasakojo vyriausioji specialistė. Šiuo prekės ženklu pabrėžiama, kad į Panevėžį pritraukta Europos Sąjungos investicijų, kurios pakeis šio miesto veidą.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja Svetlana Veikšrienė pažymėjo, jog šio rajono prekės ženklas sukurtas daliai savivaldybės teritorijos tapus vadinamuoju Žvejų rojumi. „Todėl Zarasų rajono prekės ženklu tapo žuvis. Šis simbolis priimtas be jokios kritikos, rajono žmonės jį greitai pamėgo“, – sakė ji.