Svarstys Vilniaus biudžetą
Vil­nius, sau­sio 9 d. (BNS). Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mos šie­met tu­rė­tų siek­ti 611,717 mln. eu­rų – 3,5 proc. (20,766 mln. eu­rų) dau­giau nei pa­tvir­tin­ta­me 2018 me­tų biu­dže­to pa­ja­mų pla­ne (590,951 mln. eu­rų). Pla­nuo­ja­mos biu­dže­to iš­lai­dos sie­kia 616,717 mln. eu­rų (0,9 proc., 5,448 mln. eu­rų ma­žiau nei per­nai), o 5 mln. eu­rų de­fi­ci­tą ke­ti­na­ma deng­ti tu­ri­mais apy­var­tos lė­šų li­ku­čiais.

2019 metų savivaldybės biudžeto projektą Vilniaus taryba ketina svarstyti trečiadienį.

Daugiausiai pajamų šiemet – 339,382 mln. eurų, arba 1,8 proc. daugiau nei pernai – planuojama gauti iš mokesčių. Iš jų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sostinės savivaldybė tikisi gauti 296,276 mln. eurų pajamų (2,4 proc. daugiau), turto mokesčių – 41,706 mln. eurų (3 proc. mažiau).

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos šiemet turėtų siekti 140,596 mln. eurų (11,7 proc. mažiau nei pernai), Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšos – 62,609 mln. eurų. (53 proc. daugiau).

Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentui šiemet planuojama skirti 146,203 mln. eurų (be dotacijų lėšų) – 0,9 proc. daugiau nei patvirtinta 2018 metais. Daugiausiai – 121,747 mln. eurų numatyta skirti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymui (2,1 proc. daugiau nei pernai).

Miesto ūkio ir transporto departamentas šiemet turėtų gauti 98,086 mln. eurų – 6,1 proc. mažiau nei 2018 metais. Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimui ketinama skirti 39,456 mln. eurų (10,5 proc. mažiau), infrastruktūros objektų plėtrai – 19,5 mln. eurų (2,6 proc. daugiau).

Savivaldybės administracijai 2018 metais numatyta 43,393 mln. eurų (4,8 proc. daugiau nei pernai), Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui – 44,147 mln. eurų (8,4 proc. daugiau).

Esamoms skoloms už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes padengti numatyta skirti 24,739 mln. eurų.