Svarsto atsisakyti prievolės nuteistiesiems nakvoti pusiaukelės namuose
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius abe­jo­ja pu­siau­ke­lės na­mų efek­ty­vu­mu ir ra­gi­na svars­ty­ti ki­tas ga­li­my­bes ge­rai be­siel­gian­tiems nu­teis­tie­siems baig­ti at­lik­ti baus­mę.

Ministras interviu Žinių radijui pažymėjo, kad šis institutas, leidžiantis nusikaltusiems asmenims dirbti laisvėje ir į uždarą teritoriją grįžti tik nakvynei, taikomas gerai charakterizuojamiems nuteistiesiems, kuriems iki lygtinio paleidimo yra likęs ne daugiau nei pusmetis.

„Reikėtų diskutuoti, ar tokie institutai reikalingi, ar negalėtų būti taip, kad jie nakvotų namuose, turėtų apykoję, registruotųsi pas probacijos pareigūną (...), pas prižiūrėtoją, kuris prižiūri, kaip nuteistajam sekasi. O į pusiaukelės namus ar dar kažkur (jie galėtų – BNS) atvykti į kokius nors mokymus, pasitarimus“, – svarstė ministras.

E. Jankevičius sako neabejojantis, kad dauguma tokių nuteistųjų turi nuolatinę gyvenamąją vietą, kur ir galėtų baigti likusią bausmę.

„Tikiu, kad 80–90 proc. tikrai turi. Klausimas, ar tuos žmones reikia saugoti. Nes jie ateina, užsiregistruoja ir praktiškai kaip studentų bendrabutyje lieka miegoti. Gal yra ir efektyvesnių būdų“, – teigė ministras.

Pusiaukelės namai veikia Vilniuje, Alytuje, Kaišiadorių rajone Pravieniškėse ir Marijampolėje.