Šv. Jokūbo komplekso investuotojai nutraukė teisminį ginčą su N. Puteikio padėjėja
Šv. Jo­kū­bo pa­sta­tų komp­lek­so Vil­niu­je in­ves­tuo­to­jai pa­lai­ko Sei­mo na­rio Nag­lio Pu­tei­kio pa­dė­jė­jos Ra­sos Ka­li­naus­kai­tės pa­stan­gas at­kreip­ti dė­me­sį į sis­te­mi­nes sos­ti­nės pla­na­vi­mo ydas ir nu­trau­kė ke­tu­ris mė­ne­sius su ja tru­ku­sį gin­čą teis­me, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai. 

Projektą, į kurį ketinama investuoti apie 50 mln. eurų, vystanti bendrovė „Orkela“ pranešė atsiėmusi š.m. liepą Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktą ieškinį dėl viešų R. Kalinauskaitės pasisakymų.

Atsiliepime teismui Seimo nario padėjėja teigė, kad savo išsakytų teiginių apie neskaidrią miesto planavimo veiklą ji netaikė projekto vystytojams.

Pasak R. Kalinauskaitės, ji nurodė sistemines paveldo apsaugos problemas ir galimus sprendimo būdus.

Bendrovės „Orkela“ atstovas Evaldas Klimas teigia, kad toks parlamentaro padėjėjos paaiškinimas visiškai tenkina bendrovės poziciją, todėl investuotojai nebemato prasmės tęsti bylos.

„Po dialogo su R. Kalinauskaite supratome, kad ji neturėjo tikslo be pagrindo primesti investuotojams korupcijos šešėlio, o tik siekė atkreipti dėmesį į įvairiais miesto planavimo ydas. Mes sutinkame, jog tam tikri sisteminiai trūkumai išties egzistuoja, ir palaikome R. Kalinauskaitės pastangas atkreipti į tai dėmesį, tačiau tai nėra šios bylos esmė“, – sako E. Klimas.

Anot jo, diskusija su R. Kalinauskaite buvo vienas iš veiksnių, paskatinęs bendrovę skelbti naują tarptautinį atvirą architektūrinį konkursą.

Naujas konkursas atspindi investuotojų pastangas atverti būsimo komplekso erdves vilniečių kultūriniam gyvenimui bei įgyvendinti Vilniaus regioninės architektūros tarybos rekomendacijas.

Lietuvos architektų sąjungos organizuojamo konkurso sąlygas planuojama paskelbti gruodžio 14 d., o konkurso nugalėtojus išrinkti iki kitų metų kovo vidurio.