Sulaikytas radioaktyvią kapsulę išsinešti mėginęs vyras
Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, 1963 me­tais gi­męs ši­lum­ve­žio ma­ši­nis­tu dir­ban­tis vy­ras apie 17 val. bu­vo su­lai­ky­tas Mi­ni­jos gat­vė­je su­vei­kus ap­sau­gos pos­to jo­ni­zuo­jan­čios spin­du­liuo­tės kon­tro­lės sis­te­mai.

Vyrą Malkų įlankos kontrolės punkte sulaikė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos pareigūnai. VSAT tarnyba pranešė, kad vyrui einant pro pasieniečių naudojamus pėsčiųjų praleidimo radiacijos vartus, šis įrenginys suveikė pranešdamas apie galimą padintą radiacijos foną.

Nustatyta, kad vyras iš uoste veikiančios bendrovės teritorijos neteisėtai nešė padidintos jonizuojančios spinduliuotės šaltinį. Kapsulė buvo apie 30 cm ilgio ir 7 cm skersmens. VSAT duomenimis, daiktas skleidė 1,6 mikrosiverto (?Sv), arba 160 mikrorentgenų (?R) per valandą jonizuojančios spinduliuotės foną. Leistinas fonas yra 0,2 ?Sv, arba 20 ?R.

Vyras pasieniečiams aiškino kapsulę radęs tarp metalo laužo, o namie norėjęs apžiūrėti šį nematytą radinį bei išsiaiškinti, kas jame yra.

Vyras perduotas policijai ir uždarytas į areštinę.

Klaipėdos apskrities policijos atstovė Jūratė Albrektienė BNS sakė, kad kapsulė nėra pavojinga aplinkai ir radiaciją skleidžia tik prisiartinus labai arti.

Kapsulę pasieniečiai perdavė Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriui.