Sukeltos specialiosios tarnybos: laboratorijoje išsiliejus chemikalams evakuojami žmonės
Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to la­bo­ra­to­ri­jo­je Kau­ne iš­si­lie­jus ne­nus­ta­ty­tiems che­mi­ka­lams, iš pa­sta­to eva­kuo­ja­mi žmo­nės.

Kaip BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Laura Valauskienė, pranešimas apie incidentą Breslaujos gatvėje esančiame pastate gautas 15.51 val.

Pranešta, kad laboratorijoje jaučiasi dujų kvapas, išsiliejo nenustatytos kilmės skystis.

Iš instituto pastato evakuojami žmonės, įvykio vietoje dirba ugniagesių štabo ir cheminio gelbėjimo automobiliai.

Informacijos apie nukentėjusius žmones ugniagesiai neturi.

Lietuvos energetikos instituto veiklos sritys – technologijos, fizinių ir socialinių mokslų sričių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla.