Sūduvos vandenyse – lervos ir nuodai
Ne taip se­niai Ma­ri­jam­po­lę krė­tė skan­da­las dėl to, kad mies­to van­den­tie­kio van­de­ny­je bu­vo ap­tik­ta uo­dų ler­vų. Šio­mis die­no­mis pa­skli­do ži­nia, kad ne­to­li Ma­ri­jam­po­lės esan­čių Gy­viš­kių bei Ge­le­ži­nių kai­mų gy­ven­to­jams tie­kia­ma­me van­de­ny­je ras­ta ar­se­no, ku­rio kie­kis vir­ši­ja leis­ti­nas nor­mas.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos institutas pastarosiomis dienomis atliko pakartotinius vandens mėginio, paimto iš Geležinių kaime esančio giluminio gręžinio, tyrimus, kurie parodė, kad nuodingojo arseno vandenyje yra 13,3 µg/l ir tai viršija Lietuvos higienos normos nustatytą ribinę vertę. Gyventojams apribotas šio vandens vartojimas ir bus sprendžiama, kaip aprūpinti kaimus geriamuoju vandeniu.

Gyventojams apribotas šio vandens vartojimas ir bus sprendžiama, kaip aprūpinti kaimus geriamuoju vandeniu.

Marijampolės sav. vandens tiekimo ir giluminių vandens gręžinių eksploatacija bei priežiūra rūpinasi UAB „Sūduvos vandenys“. Vandenvietes visoje Lietuvoje imta tikrinti, kai pernai vasarą padidintas arseno kiekis rastas Raseinių rajono giluminiuose vandenyse. Pagal specialią programą buvo atliekami tyrimai sunkiojo metalo kiekiui vandenyje nustatyti. Patikrinus Marijampolės savivaldybėje 29 kaimų vandens gręžinius, 10 gręžinių rasta padidėjusi mangano koncentracija, o Geležinių kaimo gręžinyje aptiktas padidintas arseno kiekis.

Marijampolės maisto ir veterinarijos tarnyba spalio 22 d. informavo, kad atlikus pirminius tyrimus nustatyta, jog vandenvietės gręžinyje Liudvinavo sen., Geležinių k. arseno kiekis viršija Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, jame nustatyta arseno rodiklio vertė – 12 µg/l, kai norma – 10 µg/l. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos institutas atliko pakartotinius vandens mėginio, paimto iš Geležinių kaime esančio giluminio gręžinio, tyrimus. Spalio 26 d. paskelbti tyrimų duomenys parodė, kad nuodingojo arseno kiekis vandenyje yra dar didesnis – 13,3 µg/l. Ši cheminė medžiaga pavojinga žmonių sveikatai, todėl gyventojams uždrausta jį vartoti maisto gamybai ir gerti. Buityje gręžinio vandenį gyventojams leista naudoti. UAB „Sūduvos vandenys“ laikinasis direktorius Gintautas Jankauskas informavo, kad minėtų kaimų gyventojai šiuo metu yra aprūpinami saugiu geriamuoju vandeniu, kuris į kaimus atgabenamas cisternomis du kartus per dieną.

Sveikatos centro duomenimis, arsenas į aplinką patenka iš chemijos, farmacijos, elektronikos, tekstilės, optikos, energetikos, trąšų pramonės įmonių ir jų gaminių. Taip pat kaip priedas, panaudojamas vario, švino lydiniuose, odų ir kailių konservacijai, stiklų nuskaidrinimui, vaistų, pesticidų, antiseptikų, dažų, puslaidininkių gamyboje. Arseno yra ir akmens anglies pelenuose. Arsenas pasižymi stipriu bendratoksiniu, kumuliatyviniu (besikaupiančiu organizme), o taip pat, nors ir kiek žemesniu, kancerogeniniu ir mutageniniu bei neurotoksiniu poveikiu. Jis gali būti mažakraujystės, neuritų, odos uždegimų, nuplikimo, galvos skausmų, skrandžio – žarnyno, kvėpavimo takų, neuropatijos, anemijos, regėjimo, klausos, hemodinamikos sutrikimų ir kitų neigiamų pasekmių priežastimi. Arsenas per placentą gali patekti į dar negimusio kūdikio organizmą, todėl nėščioms moterims, nuolat vartojančioms arsenu užterštą geriamąjį vandenį, padidėja persileidimo, priešlaikinio gimdymo, negyvo vaisiaus gimimo rizika. Arsenu apsinuodijama, kai vartojamame vandenyje yra ypač didelė arseno koncentracija (21,0 mg/l).

Specialistai mėgins išsiaiškinti, kaip ši cheminė medžiaga atsirado daugiau nei 100 m gylio Geležinių kaimo gręžinio vandenyje. Šio sunkiojo metalo Marijampolės savivaldybės vandenyse buvo aptikta pirmą kartą. Kiek laiko Geležinių bei Gyviškių kaimo gyventojai vartojo vandenį su arsenu, sunku nustatyti, nes anksčiau tokie tyrimai nebuvo atliekami.

Šiuo metu tikrinama kita Geležinių kaimo vandenvietė ir jei nebus rasta kenksmingų medžiagų, vanduo bus tiekiamas iš ten. Gali būti, jog teks ieškoti ir kitų problemos sprendimo būdų. O kol kas Gyviškių ir Geležinių kaimo gyventojams nemokamai vanduo gabenamas specialiose cisternose.

suduvosgidas.lt