STT: tiriama Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus darbuotojų korupcija
Tre­čia­die­nį dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos su­lai­ky­ti Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jos (VEI) Klai­pė­dos sky­riaus dar­buo­to­jai, pra­ne­šė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT).

Tarp sulaikytųjų – teritorinio skyriaus vedėjas bei specialistai, BNS sakė STT atstovė Renata Endružytė.

BNS žiniomis, sulaikyti padalinio vedėjas Viktoras Alekna, specialistai Žaneta Zadorožnaja ir Aidas Kazėnas bei sekretorė Danutė Talalajevskaja.

Trečiadienį taip pat sulaikyti du asmenys, įtariami papirkimu.

Energetikos inspekcija trečiadienį paskelbė, kad bendradarbiaus su STT bei kitomis teisėsaugos institucijomis.

„Noriu pabrėžti, kad visi VEI tarnautojai privalo griežtai vadovautis jų darbą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat ir įvertinti galimas korupcijos rizikas, o to nepaisantys yra atleidžiami iš darbo“, – pranešime sakė VEI viršininką pavaduojantis Andrius Daščioras.

STT skelbia surinkusi pakankamai duomenų, apie organizuotoje grupėje veikusius VEI Klaipėdos skyriaus darbuotojus, kurie už dokumentų parengimą sistemingai priimdavo neteisėtus piniginius atlygius iš individualią veiklą vykdančių asmenų.

Trečiadienį atliekamos kratos įtariamųjų darbo ir gyvenamosiose vietose.

Pasak STT, įtariamųjų asmenų skaičius artimiausiu metu gali didėti.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.