STT: situacija dėl socialinių būstų Neringoje neskaidri
Si­tua­ci­ja dėl so­cia­li­nio būs­to ad­mi­nis­tra­vi­mo ir nuo­mos Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė­je yra ydin­ga bei ne­skaid­ri, nes so­cia­li­nius būs­tus ga­lin­tys gau­ti as­me­nys, sau nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį tur­tą ga­li ne­tei­sė­tai iš­nuo­mo­ti, tre­čia­die­nį skel­bia Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT).

STT specialistai pastebi, kad nei Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, nei vertinamame Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos apraše nėra detaliai nustatytos galimos neteisėtos būsto nuomos kontrolės tvarkos, rašoma pranešime spaudai.

STT atkreipė dėmesį į tai, kad Neringos savivaldybės socialinis būstas gali būti suteiktas tiek asmenims, neturintiems būsto Lietuvoje, tiek jį turintiems, kai jų būstas fiziškai daugiau nei 60 proc. nusidėvėjęs arba vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 10 kvadratinių metrų ploto.

Pasak Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Sigito Šveikausko, bus imamasi priemonių.

„Pakoreguosime savo tvarkas. Aišku, mes remiamės galiojančiais teisės aktais, STT yra pateikę rekomendacijas ir įstatymų leidėjams, kad pasižiūrėtų, mes stengsimės atsižvelgti į tas rekomendacijas“, – BNS sakė S. Šveikauskas.

STT siūlo:

1) Nustatyti, kad asmenys (šeimos), turintys nuosavybės teise būstą, tiek pretenduodami į socialinio būsto nuomą, tiek kasmet pateikdami pajamų ir turto deklaracijas, papildomai pateikia duomenis apie nuosavybės teise valdomo turto būklę ir situaciją.

2) Nustatyti, kad socialinis būstas asmenims nuomojamas terminuotai, pavyzdžiui, 3 ar 5 metams, numatyti galimybę sutartį pratęsti tik turint pagrįstų įrodymų, jog turimas būstas netinkamas gyventi, ir nurodyti, kokie veiksmai bus atliekami, jei šeima toliau gyvens socialiniame būste.

3) Nustatyti procedūras, kurių savivaldybė turi imtis vertindama, ar nuosavas būstas nėra nelegaliai išnuomotas ir pan.

Žiniasklaida skelbė, kad socialinį būstą šiame kurorte turėjo ir savivaldybės meras Darius Jasaitis. Politikas tvirtino, kad būstas jo šeimai buvo suteiktas apie 2000 metus, o išsiskyrus su šeima patalpos liko buvusiai žmonai.

D. Jasaičiui taip pat daugiau nei 20 metų priklauso tarnybinis butas nuo darbo vietos miškų urėdijoje laikų.