STT: nuteistas visuomenės sveikatos centro Druskininkų skyriaus vedėjas
Kau­no apy­gar­dos teis­mas kal­tu dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo pri­pa­ži­no Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to Drus­ki­nin­kų sky­riaus ve­dė­ją And­rių Au­gus­ti­na­vi­čių ir sky­rė jam be­veik 7400 eu­rų dy­džio bau­dą bei at­ėmė tei­sę dirb­ti vals­ty­bi­nė­se ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, įstai­go­se ar įmo­nė­se tre­jiems me­tams.

Šioje baudžiamojoje byloje ikiteisminį tyrimą atlikę Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos pareigūnai išaiškino, kad Druskininkų skyriaus vedėjas, paskirtas Statybos užbaigimo komisijos nariu, iš Druskininkuose įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės vadovo E. V. už statybos užbaigimo akto pasirašymą, priėmė 200 eurų kyšį. Kyšį davęs bendrovės vadovas taip pat teismo pripažintas kaltu dėl papirkimo ir jam paskirta tokia pati – beveik 7 400 dydžio eurų bauda, rašoma pranešime spaudai.

Šis nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Šį ikiteisminį tyrimą kontroliavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.