STT: buvęs Veterinarijos tarnybos Kauno skyriaus vadovas pripažintas kaltu
Kau­no apy­gar­dos teis­mas 2018 m. lap­kri­čio 23 d. iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je bu­vęs Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to Kau­no sky­riaus va­do­vas Vy­tau­tas Pa­makš­tys pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Teis­mas nu­teis­ta­jam sky­rė di­des­nę nei 24 tūkst. eu­rų bau­dą.

Ikiteisminio tyrimo, kurį atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos pareigūnai, duomenimis, V. Pamakštys nurodydavo pavaldiems asmenims, atliekantiems maisto produktų kontrolinius tyrimus ir nustačiusiems nors menkiausią nukrypimą nuo nustatytų normų, tikrųjų rezultatų į dokumentus nerašyti, o informuoti jį. V. Pamakštys susisiekdavo su produktus tirti pateikusių įmonių atstovais, informuodavo apie neigiamus tyrimų rezultatus ir aptardavo galimybę dokumentuose nurodyti žinomai melagingus duomenis, kad tirtuose produktuose nukrypimų nuo normų nenustatyta. Taip klastodamas dokumentus ir iš įmonių atstovų už tai imdamas neteisėtą atlygį, buvęs teritorinio padalinio vadovas veikė 2015 metų pabaigoje – 2016 metų pradžioje. Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatytas 31 nusikalstamos veikos epizodas, iš jų 12 – korupcinio pobūdžio, rašoma pranešime spaudai.

Šioje byloje dėl dokumentų klastojimo ir papirkimo buvo teisiami dar 7 asmenys. Keturi asmenys pripažinti kaltais dėl papirkimo, jiems skirtos nuo 753 iki 6 778 eurų baudos. Valstybės tarnautojui, padėjusiam buvusiam vadovui klastoti dokumentus, skirta beveik 6,8 tūkst. eurų bauda, viena valstybės tarnautoja išteisinta, dar viena valstybės tarnautoja nuo baudžiamosios atsakomybės atleista pagal laidavimą.

Ikiteisminį tyrimą kontroliavo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.