Stoties rekonstrukciją lydi įtarimai
Vil­ka­viš­kio ra­jo­no val­džios pa­ža­dai, kad se­no­sios au­to­bu­sų sto­ties re­kons­truk­ci­ja ra­jo­no biu­dže­tui ne­kai­nuos nė cen­to, iš­sisk­lai­dė kaip dū­mas – pra­ėju­sią sa­vai­tę ka­den­ci­ją bai­gian­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­ta­rė tam at­sei­kė­ti be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų.

Esą tai vienintelis būdas metų metus strigusias diskusijas dėl autobusų stoties ateities pajudinti iš mirties taško. Tačiau Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos opozicija atkerta, kad valdantieji nė nebandė ieškoti alternatyvių sprendimų, nesvarstė galimybės autobusų stoties rekonstrukcijos imtis pačiai merijai.

Pažadai buvo taurūs

Ginčai dėl stoties pastato, priklausančio UAB Vilkaviškio autobusų stočiai, kurios visas akcijas valdo Vilkaviškio rajono savivaldybė, ateities nesibaigia jau visą dešimtmetį. Po ilgų svarstymų ir diskusijų UAB Vilkaviškio autobusų stotis ir UAB „Kautra“ dar 2014 metų gegužės 30 dieną sudarė jungtinės veiklos sutartį. Pagal ją numatyta rekonstruoti Vilkaviškio autobusų stoties pastatą, įrengti modernią ir miesto poreikius atitinkančią antros kategorijos autobusų stotį bei komercinės paskirties patalpas, kuriose galėtų įsikurti prekybos centras.

Tokia turėtų būti naujoji Vilkaviškio autobusų stotis, dėl kurios tarp vietos politikų kyla nepasitenkinimo banga. / Vilkaviškio autobusų stoties vizualizacija

Tų pačių metų rugsėjo 26 dieną savivaldybės tarybos posėdyje tvirtinant jungtinės veiklos sutartį Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka teigė, jog autobusų stoties pertvarka savivaldybei nieko nekainuos. „Mes prisidėsime tik pagalba derinant leidimus, kitais darbais, kuriuos reikės atlikti savivaldybei“, – prieš puspenktų metų tikino A. Neiberka.

Vis brango

Tuomet tikėtasi, kad autobusų stoties rekonstrukcija ilgai neužtruks, tad po metų kitų vilkaviškiečiai jau galės džiaugtis nauja stotimi. Deja, jos nėra iki šiol. Projektų rengimo ir derinimo procedūros truko labai ilgai, du kartus buvo keista Vilkaviškio autobusų stoties modernizavimo ir plėtros koncepcija. Anot UAB „Kautra“ generalinio direktoriaus Lino Skardžiuko, Vilkaviškyje investuojanti įmonė visą tą laiką ieškojo ilgalaikių partnerių, derėjosi su įvairiais prekybos centrų tinklais (manyta, kad jie galėtų prisidėti prie projekto), tačiau bergždžiai. „Per ketverius metus architektas Gintaras Balčytis parengė gal septynis projektus, kol buvo rastas geriausias, tenkinantis vilkaviškiečių poreikius“, – pasakojo įmonės vadovas.

L. Skardžiuko žodžiais, rengiant vis naujus projektus, derinant juos su gyventojais ir su gretimų sklypų savininkais labai pasikeitė pačios rekonstrukcijos kaina. Iš pradžių buvo tikėtasi „tilpti“ į 5 mln. litų (apie 1,5 mln. eurų), vėliau kaina išaugo iki 2 mln. eurų, o dabar pasiekė 3 mln. eurų.

Šiuo metu jau viskas suderinta, gauti leidimai, parinktas rangovas, kuris Vilkaviškio autobusų stotį sutiko rekonstruoti už 3,05 mln. eurų. „Vien naujo stoties pastato statyba atsieis apie 0,9 mln. eurų. Tai didžiulė pinigų suma, ir ji mums – ne pagal kišenę. Taigi vieni esame nepajėgūs įgyvendinti šio projekto, todėl ir paprašėme savivaldybės prisidėti 0,45 mln. eurų“, – aiškino L. Skardžiukas. Pasak jo, savivaldybės pinigų reikės tuomet, kai stotis bus pastatyta ir atiduota Valstybinei komisijai vertinti.

„Kautros“ vadovas priminė, kad įgyvendinus projektą atskiros pastato dalys priklausys bendrovei ir Vilkaviškio autobusų stočiai. Pastarajai atiteks peronai su stoginėmis, kasų, administracinės patalpos, keleivių laukimo salė.

Vietoj senos – nauja

Vilkaviškio rajono taryba pritarė, kad savivaldybės biudžete būtų numatyta 0,45 mln. eurų autobusų stoties rekonstrukcijai. Kaip tvirtino Vilkaviškio rajono meras A. Neiberka, „Kautra“ investuoja, tad reikia, jog vietos bendruomenė galėtų naudotis siūlomu projektu. „Mums perduotas turtas bus naudojamas maksimaliai, kad tenkintų gyventojų poreikius“, – žadėjo A. Neiberka. Anot mero, UAB Vilkaviškio autobusų stotis negali prisidėti prie projekto savo lėšomis, nes jų neturi. Tuo metu iš savivaldybės biudžeto skirtais pinigais būtų didinamas bendrovės įstatinis kapitalas.

Koreguojant stoties projektą atsižvelgta ir į Vilkaviškio miesto gyventojų išsakytas pastabas – nei stoties teritorijoje, nei šalia jos nebus autobusų remonto dirbtuvių ir plovyklos. Pradėjus darbus dabartinę autobusų stotį, statytą 1975-aisiais, planuojama visiškai nugriauta, o naujoji pastatyta per metus.

Naujame pastate po bendru stogu įsikurs ne tik autobusų stoties administracija, kasos, laukimo salė, siuntų terminalas, bet ir tualetas, motinos ir vaiko kambarys, pagalbinės bei kepyklėlės patalpos, kitoms paslaugoms nuomojami plotai. Pasak mero, keleivių laukimo salėje planuojama organizuoti reguliarius renginius – parodas, koncertus, autorinius vakarus, labdaros akcijas.

Algirdas Neiberka: „Prisidėsime tik pagalba derinant leidimus, kitais darbais, kuriuos reikės atlikti savivaldybei.“ / Vilkaviškio autobusų stoties vizualizacija

Palikimas ateinantiems

Tam, kad Vilkaviškio rajono taryba skirtų pinigų bendram projektui su „Kautra“, pritarė tik 13 Vilkaviškio rajono tarybos narių iš 25. Esantieji opozicijoje balsavime išvis nedalyvavo.

Kaip „Lietuvos žinioms“ teigė tarybos narė Danutė Grabauskienė, dėl kol kas neaiškių priežasčių buvo siūloma itin skubiai keisti jungtinės veiklos sutartį, nei jos išnagrinėjus, nei apsvarsčius. „Jei penkerius metus laukėme, kol bus parengtas galutinis projektas, buvo galima dar truputį palaukti, kol išsamiau išstudijuosime naujos redakcijos jungtinės veiklos sutartį. Juk jau dabar akivaizdu, kad keičiama didelė dalis iki šiol galiojusios sutarties punktų“, – dėstė D. Grabauskienė.

Anot jos, savivaldybės tarybos nariai turėjo apsispręsti per penkias dienas. Net nebuvo aptartos galimybės pačiai Vilkaviškio rajono savivaldybei imtis iniciatyvos ir bandyti įgyvendinti autobusų stoties rekonstrukcijos projektą. Gal jis nebūtų taip brangiai kainavęs, kaip siūlo kauniečiai. Be to, savivaldybės UAB Vilkaviškio autobusų stotis būtų likusi vienvaldė pastato savininkė. O dabar stotis turės bent du šeimininkus, ir neaišku, ar jie visuomet ir dėl visko sutars. Apie tai savivaldybės taryboje net nediskutuota.

Vilkaviškio rajono tarybos narys Dalius Nešukaitis pabrėžė, kad sprendimas skirti lėšų priimtas neišnagrinėjus, ką siūlo kiti galimi investuotojai. Beje, jų nė neieškota. Todėl opozicijai pagrįstai kyla abejonių, ar vilkaviškiečiams savivaldybės tarybos palaimintas projektas bus naudingas. „Kol kas aišku, kad naudos iš to tikrai turės UAB „Kautra“, nes ji gaus dalį projektui įgyvendinti būtinų lėšų. Ši bendrovė taip pat atleidžiama nuo nekilnojamojo turto, žemės mokesčių“, – tvirtino D. Nešukaitis.