Statyti Trakuose tampa dar sudėtingiau
Par­la­men­ta­rams nu­spren­dus iš­siaiš­kin­ti, ar Tra­kų se­na­mies­čio tvar­ky­mo ir nau­do­ji­mo pla­nas ne­prieš­ta­rau­ja Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mui, pa­aiš­kė­jo, kad šis pla­nas... aps­kri­tai ne­ga­lio­ja.

Trakų gyventojų į Seimą išrinktas liberalas Jonas Liesys trina rankas – būtent jam ir trims jo kolegoms parlamentarams kreipusis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, paaiškėjo, jog vadinamasis Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas (arba planas), kuriuo vadovautasi pastaruosius 22 metus, yra negaliojantis. Esą dabar, anot Seimo nario, Trakų gyventojai bei investuotojai, panorėję ką nors statyti ar remontuoti, bus išvaduoti „nuo nepamatuotų suvaržymų“.

Esamai teisinei bazei leidžiant interpretuoti teisės aktus, Trakuose nepavyksta įrengti tinkamos sporto salės, pastatyti šiuolaikiškos autobusų stoties.

Tuo metu Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos vadovas Gintaras Abaravičius tvirtina, kad teismui išaiškinus, jog negalioja minėtas planas, kuris buvo tarsi daugelio Trakus saugančių teisinių dokumentų santrauka, statyba ar remontu užsiimantiems žmonėms dokumentus teks derinti nebe pagal vieną, o pagal daugelį svarbų istorinį paveldą saugančių dokumentų.

Vieta, kur draudžiama pažanga

J. Liesys „Lietuvos žinioms“ aiškino, kad kreiptis į teismą teko ginant Trakuose gyvenančių, nekilnojamojo turto čia turinčių ar norinčių investuoti Trakuose žmonių interesus. „Dvejus metus esu dirbęs Trakų rajono savivaldybės administracijos vadovu, tad itin gerai suvokiu, kad Trakai tapo vieta, kur dėl įvairiausių draudimų, kai neva ginamas paveldas, draudžiama bet kokia pažanga“, – tikino Seimo narys. Jis sakė, jog norėdamas Trakų gyventojams grąžinti dėl daugybės suvaržymų atimtą galimybę gyventi normalų gyvenimą – tvarkyti savo būstus ir matyti vis gražėjantį, o ne merdėjantį miestą, drauge su trimis kolegomis parlamentarais Arūnu Gelūnu, Remigijumi Žemaitaičiu ir Juozu Baubliu kreipėsi į teismą prašydamas išaiškinti, ar trukdžiai, su kuriais susiduria Trakų gyventojai, yra teisėti.

„Iš štai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija neskundžiama nutartimi paskelbė, kad 1996 metais priimtas, taigi daugiau nei 20 metų galiojęs, Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas (planas) yra negaliojantis“, – teigė J. Liesys. Parlamentaras pasidžiaugė, jog šia teismo nutartimi atkurtas legitimumas. „Ši nutartis turėtų būti postūmis atsakingas institucijas priversti peržiūrėti iki šiol galiojusią pernelyg griežtą tvarką, draudžiančią elementariai tvarkyti Trakus, rūpinantis jos gyventojų poreikiais“, – sakė Seimo narys.

Nekonkretus dokumentas

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius taip pat apgailestavo, kad realiai negaliojęs dokumentas – Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas – neleido puoselėti Trakų, trukdė į miestą pritraukti investicijų. „Manau, didžiausia bėda yra ta, kad tas vadinamasis režimas nebuvo aiškiai surašytas dokumentas, jame nemažai vietos buvo palikta interpretacijoms“, – tikino D. Kvedaravičius. Jis pabrėžė, kad dokumento nekonkretumu naudojęsi paveldosaugininkai įvairius apribojimus grįsdavo ir itin griežtus reikalavimus kėlė remdamiesi subjektyviu požiūriu.

Anot D. Kvedaravičiaus, griūvančio nemažo Trakų pastato vietoje šiuo metu leidžiama statyti vien trobelę, nes kitu atveju esą bus pakenkta saugomai vietovei. „Esu architektas, tad puikiai žinau, jog pastatų tūriai gali būti skaidomi, modifikuojami ir taip pritaikomi prie kitų senamiesčių pastatų. Trakuose to daryti negalima, nes paveldo specialistams atrodo, kad bus pakenkta paveldui“, – sakė jis. D. Kvedaravičius teigė, kad esamai teisinei bazei leidžiant interpretuoti teisės aktus, Trakuose nepavyksta įrengti tinkamos sporto salės, pastatyti šiuolaikiškos autobusų stoties.

Statyti bus sudėtingiau

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos vadovas G. Abaravičius pabrėžė, kad Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas buvo pirmasis neseniai atkurtos nepriklausomos mūsų valstybės priimtas dokumentas, pagal kurį buvo kuriama teisinė bazė šalies paveldui saugoti. „Ir štai dabar išsiaiškinta, kad tekstinė to dokumento dalis nebuvo paskelbta oficialiame tuomet leistame valstybės teisės aktų leidinyje „Valstybės žinios“, todėl ir pats dokumentas pripažintas negaliojančiu“, – sakė G. Abaravičius. Tačiau, anot jo, anksčiau ar vėliau šis dokumentas neabejotinai bus išspausdintas ir įsigalios – už tai atsakinga Kultūros ministerija. „O kol nebus patvirtintas šis dokumentas, mes, paveldo specialistai, būsime priversti gilintis į daugybę kitų teisės aktų ir kiekvieno piliečio prašymą ką nors statyti, perstatyti ar net remontuoti Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje derinti pagal šių dokumentų keliamus reikalavimus“, – teigė G. Abaravičius.

Pasak Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos vadovo, keturių parlamentarų iniciatyva atsiradęs teismo išaiškinimas uždavė papildomų rūpesčių Trakų gyventojams bei investuotojams, nes statybų derinimas bus sudėtingesnis, pailgės jo terminai. G. Abaravičius pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos neskundžiama nutartis dėl deramai nepaskelbto, todėl negaliojančiu pripažinto Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo anaiptol nereiškia, jog Trakuose bent jau artimiausiu laiku iškils autobusų stotis su prekybos centru, senamiesčio teritorijoje atsiras didelė sporto salė ir stadionas. „Tai įvyktų tik tuo atveju, jei apskritai būtų panaikintas Trakų istorinio nacionalinio parko statusas. Tačiau tikiuosi, kad prie to mūsų valstybėje nebus prieita“, – sakė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos vadovas.