Stanislovui Tomui aukoję žmonės pasijuto apgauti
Po­li­ci­ja at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo Sta­nis­lo­vo To­mo su­kčia­vi­mo ren­kant pi­ni­gus Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) rin­ki­mų kam­pa­ni­jai, skel­bia nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt.

Pasak portalo, į Generalinę prokuratūrą kreipėsi apgautais pasijutę žmonės, aukoję po 50 eurų EP rinkimuose kandidatuoti siekiančiam S. Tomui už pažadus europinėse institucijose ir teismuose siekti, kad Lietuvos valstybė pareiškėjams pakeltų pensijas.

Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo jo sukčiavimo ir neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla.

„Tie pinigai yra mano pelnas, aš juos galiu išleisti prostitutėms, galiu išleisti narkotikams. Aš nutariau išleisti užstatui“, – portalui teigė S. Tomas.

Šią savaitę jis buvo sulaikytas po to, kai kūju sudaužė karininko Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lentą sostinės centre. Prokurorai jam pateikė įtarimus dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir viešosios pagarbos vietos išniekinimo. Teismo prašoma skirti jam 30 tūkst. eurų baudą.