Stanislovas Tomas gali likti be kūjo ir su didele bauda
Pro­ku­ro­ras pa­pra­šė teis­mo skir­ti 30 tūkst. eu­rų bau­dą ka­ri­nin­ko Jo­no No­rei­kos – Ge­ne­ro­lo Vė­tros at­mi­ni­mo len­tą sos­ti­nės cen­tre su­dau­žiu­siam Sta­nis­lo­vui To­mui, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Paprašius pagreitinto proceso tvarka išnagrinėti bylą, Vilniaus miesto apylinkės teismas tai padarė trečiadienį.

Nuosprendis bus skelbiamas gegužės 8 dieną.

Prokuroras taip pat paprašė teismo konfiskuoti S. Tomo nusikalstamos veikos įrankį – kūjį.

Jam pareikšti kaltinimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir viešosios pagarbos vietos išniekinimo.

S. Tomas atminimo lentą sudaužė viešai, patalpinęs įvykio vaizdo įrašą į feisbuką.

Vilniaus valdžia pažadėjo atkurti lentą ant Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos.

Diskusijos visuomenėje dėl šios lentos vyko ne vienus metus. Kritikai teigia, kad šio garbingo ženklo neturi likti įvertinus tai, jog J. Noreika, būdamas Šiaulių apskrities viršininku, pasirašė raštus dėl žydų geto steigimo ir žydų turto tvarkymo.

Gynėjai pabrėžia J. Noreikos nuopelnus antisovietiniame pogrindyje, akcentuoja, kad vėliau karo metais jis buvo pats įsitraukęs į antinacinę veiklą.

J. Noreika buvo suimtas 1946 metų kovą, o kitąmet okupacinės sovietų valdžios sušaudytas.