Specialistus bandys sulaikyti kompensacijomis
Mo­ty­vuo­da­ma sie­kiu stab­dy­ti emig­ra­ci­ją ir no­ru Pa­ne­vė­žio ra­jo­ną pa­vers­ti pa­trauk­lia vie­ta gy­ven­ti bei dirb­ti, šio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pe­da­go­gams, me­di­kams, kul­tū­ros cen­trų spe­cia­lis­tams, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams bei bib­lio­te­ki­nin­kams ren­gia­si kom­pen­suo­ti da­lį ke­lio­nės į dar­bą iš­lai­dų.

Panevėžio rajono merija imasi iniciatyvos nuo 20 iki 60 eurų kompensuoti kelionės išlaidas rajone dirbantiems ir į darbą daugiau kaip penkis kilometrus važinėjantiems savivaldybei pavaldžių švietimo, kultūros, medicinos bei socialinės srities įstaigų darbuotojams. Teisę į kompensacijas turintiems specialistams nereikės kasdien rinkti autobuso bilietų ar degalų įsigijimo čekių, pakaks pateikti prašymą kelionės į darbą išlaidoms kompensuoti ir pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Svarbūs specialistai

Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis „Lietuvos žinioms“ teigė, kad pirmiausia savivaldybės administraciją ir jos vadovybę pasiekė prašymai kompensuoti pedagogams kelionės į darbą išlaidas. Svarstant šį klausimą pabrėžta, kad ne mažiau nei pedagogai rajonui svarbūs ir medikai, kultūros, socialiniai darbuotojai bei bibliotekininkai. Todėl jiems visiems imta ieškoti galimybių kompensuoti bent dalį važiuojant į darbą ir iš jo patiriamų išlaidų.

„Esame numatę kompensuoti ne tik darbuotojų, kurie į rajoną atvyksta iš Panevėžio miesto, kelionės išlaidas“, – sakė meras. Panevėžio rajono savivaldybės tarybai pritarus, bus apmokėta dalis kelionės išlaidų net ir tiems, kuriems tenka į darbą važiuoti iš kitų rajonų.

P. Žagunis pabrėžė, kad esminio specialistų stygiaus Panevėžio rajono įstaigose nejaučiama, kompensuoti kelionės išlaidas svarstoma, siekiant išlaikyti esamus darbuotojus, jeigu reikia pritraukti naujų, taip pat stabdyti emigraciją. Jei savivaldybės taryboje bus pritarta dalį kelionių išlaidų specialistams kompensuoti nuo rugsėjo, šioms reikmėms iki metų pabaigos reikės 39 tūkst. eurų, visus metus transporto išlaidų dalinis kompensavimas atsieitų 145 tūkst. eurų.

Būtų socialiai teisinga

Savivaldybės duomenimis, didžiausiais atstumais į darbą Panevėžio rajone važinėja pedagogai, jų kelionės išlaidoms kompensuoti per metus iš rajono biudžeto teks skirti 94 tūkst. eurų. Kultūros darbuotojų kelionės išlaidoms padengti reikės 20 tūkst. eurų, o sveikatos priežiūros specialistų bei socialinių darbuotojų – po 15 tūkst. eurų. Važinėjantieji nuo penkių iki 15 kilometrų už vienos dienos kelionę gaus vieno euro vertės kompensaciją, važinėjančiųjų nuo 16 iki 26 kilometrų kompensacija bus du eurai per dieną. O tiems, kam keliauti į darbą tenka 26 kilometrus arba įveikti dar didesnį atstumą, numatyta trijų eurų kompensacija. Kompensacijos už kelionės į darbą išlaidas kiekvieno penkių kilometrų ir didesniu atstumu važinėjančio specialisto piniginę papildys nuo 20 iki 60 eurų.

Raguvos gimnazijos direktorė Asta Sakalauskienė teigė, jog tik penktadalis šios Panevėžio rajono ugdymo įstaigos specialistų gyvena pačioje Raguvoje, kiti į šį miestelį atvažiuoja iš Panevėžio. „Tačiau socialinis pedagogas atvyksta iš Ukmergės rajono, chemijos mokytoja – iš Anykščių rajono“, – pasakojo A. Sakalauskienė. Ji pati kasdien važinėdama į darbą ir atgal įveikia 70 kilometrų atstumą.

Beje, Panevėžio rajono švietimo įstaigų vadovai pirmi paragino vietos valdžią kompensuoti bent dalį specialistų kelionės į darbą kainos. „Siekiame socialinio teisingumo. Juk neteisinga, kai 600 eurų uždirbantis specialistas 150 eurų priverstas išleisti kelionėms į darbą“, – aiškino A. Sakalauskienė. Anot jos, šis klausimas keltas dar praėjusių mokslo metų pabaigoje. Kadangi rajono vadovai ėmėsi jį spręsti, mokykloms pavyko išsaugoti specialistus, kurie jau buvo pakėlę sparnus ieškoti kito darbo.

Brangios kelionės atgraso nuo darbo

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro, kuriame dirba 103 darbuotojai, direktoriaus Gintaro Navicko teigimu, penkių kilometrų ir didesnį atstumą po įvairias rajono vietas įveikia devyni žmonės, o netrukus prie jų prisidės dar du. Daugelis į darbą keliauja iš Panevėžio, bet yra ir atvažiuojančiųjų dirbti iš kaimyninio Kėdainių rajono.

„Tikimės, kad dalis kelionės išlaidų bus kompensuota medicinos personalui ir socialiniams darbuotojams. Tačiau mums taip pat labai reikalinga į darbą iš toliau važinėjanti virėja, svarbūs ir socialinių darbuotojų padėjėjai, kuriems važiavimo į darbą kompensacijos nenumatytos“, – sakė G. Navickas.

Povilas Žagunis: "Kompensuoti kelionės išlaidas svarstoma, siekiant išlaikyti esamus darbuotojus, jei reikėtų pritraukti naujų, taip pat stabdyti emigraciją."/"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Direktorius pabrėžė, kad socialinių paslaugų centrui šiuo metu darbuotojų netrūksta, nors nebuvo lengva jų rasti. „Kaip vieną problemų specialistai įvardijo ir tai, kad reikia važinėti iš miesto, o kelionės brangiai kainuoja“, – dėstė G. Navickas.

Siekdama išlaikyti darbuotojus, skatinti vietos verslą, taip pat stabdyti emigraciją, kaimyninės Pakruojo savivaldybės valdžia šiuo metu gyvena nemokamo viešojo transporto idėja – juo po rajoną važinėtų gyventojai, turintys Pakruojiečio kortelę.

Planuota, kad ši kortelė pradėtų veikti nuo rugsėjo, tačiau rajono meras Saulius Gegieckas „Lietuvos žinioms“ teigė, jog kortelės atsiradimą pristabdė neseniai įsigaliojęs Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kurį skaitant suabejota Pakruojiečio kortelei reikiamų duomenų disponavimu. O kol nėra šios kortelės, Pakruojo autobusų parko autobusai nemokamai visus keleivius – ir pakruojiečius, ir svečius – vežioja po patį Pakruojį bei jo apylinkes.