Specialistai pataria kurį laiką negerti vandentiekio vandens Žiežmariuose
Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ku­rį lai­ką ne­ger­ti van­den­tie­kio van­dens Kai­šia­do­rių ra­jo­ne, Žiež­ma­riuo­se, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT).

Tai nuspręsta Žiežmarių melioracijos statybos valdybos vandenvietės tiekiamame geriamajame vandenyje aptikus padidintą boro kiekį.

Kaišiadorių VMVT perspėjo Žiežmarių melioratorių gyvenvietės gyventojus negerti šio vandens ir nenaudoti jo maisto gamybai. Kitoms reikmėms vandenį vartoti leidžiama.

Pagal turimą informaciją, Žiežmarių melioracijos statybos valdybos vandenvietės tiekiamu vandeniu aprūpinamas beveik tūkstantis gyventojų.

Boro žmogaus organizmas gauna su geriamuoju vandeniu ir augaliniu maistu. Geriamajame vandenyje boras yra beskonis, bekvapis, bespalvis.

Vandenį, kuriame boro kiekis viršija leidžiamas normas, atsargiai turėtų vartoti nėščios moterys, kad nepakenktų vaisiaus vystymuisi.

Daug duomenų apie neigiamą boro poveikį žmonių sveikatai nesama. Boro junginiai yra toksiški tik esant didelėms dozėms – dideli jo kiekiai gali sukelti apsinuodijimus.