Spartins Gedimino kalno tvarkymą
Ant Ge­di­mi­no kal­no Vil­niu­je pir­ma­die­nį ap­si­lan­kęs kul­tū­ros mi­nis­tras Min­dau­gas Kviet­kaus­kas pa­ve­dė Na­cio­na­li­niam mu­zie­jui pa­teik­ti siū­ly­mus dėl bū­ti­nų ty­ri­mų Ge­di­mi­no kal­ne ir jiems rei­ka­lin­gų lė­šų po­rei­kio, taip pat Aukš­tu­ti­nės pi­lies sta­ti­nių lie­ka­nų tvar­ky­mo dar­bų pla­ną, pra­ne­šė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

„Nacionalinis muziejus pristatė iki šiol atliktus ir dabar atliekamus darbus, nes šiuo metu baigiami laikini pietrytinio šlaito stabilizavimo darbai ruošiantis pavasariui. Aptarėme, kad reikia sparčiai teikti priemonių planą šitam šlaitui kapitaliai sutvarkyti“, – BNS sakė M. Kvietkauskas.

Anot pranešimo, pernai muziejaus skelbtas kompleksinio kalno sutvarkymo viešųjų pirkimų konkursas buvo nutrauktas, muziejus šią savaitę pateiks siūlymus, kokių veiksmų būtina imtis nedelsiant, siekiant pradėti tvaraus, ilgalaikio sutvarkymo darbus pietrytiniame kalno šlaite, kuris šiuo metu kelia didžiausią rūpestį.

„Kalbėjome apie konkrečius tvarkymo būdus, jie priklauso nuo konkursų. Dabar planuojame toliau skelbti konkursą ilgalaikei tvarkybai, bet siekiame paspartinti darbus ten, kur labiausiai to reikia, kur kyla didžiausios problemos“, – teigė ministras.

Anot jo, Gedimino kalne, pasibaigus žiemai, planuojama pratęsti ir archeologinius tyrimus, nes nerasti vieno iš sukilėlių palaikai.

Lietuvos geologijos tarnyba artimiausiu metu pateiks išvadas dėl poreikio atlikti papildomus veiksmus ir tyrimus, tvarkant Gedimino kalną.

Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija gruodžio pradžioje nutarė neatšaukti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl Gedimino pilies kalno.

Iki pernai spalio baigti Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai, tačiau didžiausios rizikos naujoms nuošliaužoms susiformuoti išlieka Gedimino kalno pietrytiniame ir vakariniame šlaituose.

Valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl Gedimino pilies kalno paskelbta 2017 metų gruodžio 30 dieną. Nuo to laiko atkurtas Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito reljefas, įrengta vandens drenavimo sistema, atlikti avarijos grėsmės šalinimo, požeminio tunelio išėjimo konservavimo, šlaito apželdinimo, kiti darbai. Taip pat sutvarkyta šiaurinė atraminė siena su parapetu ir senojo arsenalo vakarinio korpuso galinė siena.