Sovietų didvyrio gatvės pagaliau nebeliks
Rugp­jū­čio pa­bai­go­je Rad­vi­liš­ky­je esan­ti so­vie­ti­nio did­vy­rio Vac­lo­vo Ber­no­tė­no gat­vė tu­rė­tų bū­ti pa­va­din­ta Tė­vo Sta­nis­lo­vo var­du. Pa­brė­žia­ma, kad šio įvy­kio siek­ta 28 me­tus po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo.

Simboliška, jog Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas gatvės pavadinimo keitimo klausimas, rengiamas rugpjūčio 23-iąją – Juodojo kaspino dieną.

Reikėjo laiko, kad Vaclovo Bernotėno gatvės gyventojams pasiūlymas keisti gatvės pavadinimą tapo priimtinas.

Nuomonė ne tokia kategoriška

Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad pakeisti Kursko mūšio herojaus ir Sovietų Sąjungos didvyrio V. Bernotėno gatvės pavadinimą Radviliškyje siekiama nuo pat pradžių, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. „Anksčiau vietos gyventojai griežčiausiai pasisakydavo prieš bet kokius pokyčius. Šįsyk žmonių nuomonė ne tokia kategoriška“, – konstatavo meras. Jis pabrėžė, kad keisti V. Bernotėno gatvės pavadinimą, suteikiant jai Tėvo Stanislovo vardą, panoro patys radviliškiečiai, kai rajono savivaldybės administracija pakvietė juos siūlyti idėjas Radviliškyje gimusio garsaus kunigo 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

„Mintis keisti gatvės pavadinimą buvo išsakyta metų pradžioje. Tačiau turėjo praeiti daugiau kaip pusmetis, kol V. Bernotėno gatvės gyventojams toks pasiūlymas pasirodė priimtinas. Dėl gatvės keitimo būta tikrai nemažai priešpriešos“, – neslėpė A. Čepononis. Tartis dėl gatvės pavadinimo keitimo jos gyventojus kvietė Radviliškio miesto seniūnija, bet šie nenorėjo rinktis į susitikimus. Todėl pas žmones į namus vienas po kito ėjo, su jais bendravo vietos valdžios atstovai. „Manęs nenustebino, kad šios gatvės gyventojai beveik nežinojo apie V. Bernotėno, tačiau tikrai suglumau įsitikinęs, jog daugeliui žmonių, ypač jaunų, nepažįstamas ir Tėvas Stanislovas“, – stebėjosi V. Čepononis. Anot mero, miestiečiams reikėjo pateikti šių abiejų asmenų biografijos faktus, atskleisti vieno jų nuopelnus Sovietų Sąjungai, kito – Lietuvai.

Nemenkino sovietų didvyrio

„Jokiu būdu nemenkinome V. Bernotėno, tik tvirtinome, kad jis – praėjusios epochos ir mums svetimos, net priešiškos santvarkos herojus“, – sakė A. Čepononis. Be to, žmonėms buvo akcentuojama, jog visas išlaidas, atsiradusias dėl gatvės pavadinimo keitimo, atlygins Radviliškio rajono savivaldybė. „Kiek žinau, kiekvienam namų ūkiui teks šiek tiek daugiau kaip 10 eurų išlaidų“, – pridūrė meras. Jis tikino, kad gatvės pavadinimo lenteles pakeis seniūnija, o namų numeravimas išliks toks pat. Anot V. Čepononio, savivaldybių tarybos posėdžiuose priimti dokumentai įsigalioja kitą dieną, tad V. Bernotėno gatvės Radviliškyje turėtų nebebūti jau rugpjūčio 24-ąją.

Radviliškio miesto seniūnas Ernestas Mončauskas pasakojo, kaip jame teko įtikinėti žmones pritarti gatvės pavadinimo keitimui. „Kalbantis individualiai su kiekvienu priešpriešos nebūdavo, tačiau susirinkus į būrį kildavo „erzelis“. Gyventojai imdavo baimintis bet kokių pokyčių ir su jais susijusių rūpesčių“, – prisiminė seniūnas. Pakeitus gatvės pavadinimą dauguma duomenų pasikeis savaime, žmonėms tereikės perregistruoti savo automobilius. „Vienos mašinos perregistravimas kainuoja 11 eurų. Tačiau savivaldybė pasirengusi kompensuoti šias išlaidas“, – aiškino E. Mončauskas.

Budino tautinius jausmus

Lituanikos seniūnaitijos, kurioje yra V. Bernotėno gatvė, seniūnaitė Ina Rudžianskienė teigė, jog dauguma šios gatvės gyventojų buvo girdėję Radviliškyje gimusio kunigo, vienuolio Algirdo Mykolo Dobrovolskio-Tėvo Stanislovo vardą. Bet, anot seniūnaitės, beveik nieko nežinojo nei apie jo gyvenimą, nei apie katalikišką ir disidentinę veiklą. „Išsamiai supažindinome žmones su šio kunigo biografija ir darbais Lietuvai“, – patikino I. Rudžianskienė.

„Lietuvos žinios“ primena, kad Sovietų Sąjungos didvyris V. Bernotėnas (1917–1978) – Kauno karo mokyklos auklėtinis, ją baigęs tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Kai Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą, dirbo liaudies tardytoju, vėliau buvo Raudonosios armijos karys, pasižymėjo Kursko mūšyje. Sovietų Sąjungos didvyrio vardas V. Bernotėnui suteiktas karo metais. Pasibaigus karui jis tapo kultūros darbuotoju Vilniuje. Palaidotas sostinės Antakalnio kapinėse.