Sovietinio didvyrio gatvė virs Tėvo Stanislovo gatve
So­vie­ti­nio ka­ro did­vy­rio Vac­lo­vo Ber­no­tė­no gat­vė Rad­vi­liš­ky­je bus per­va­din­ta į Tė­vo Sta­nis­lo­vo. Tam ket­vir­ta­die­nį pri­ta­rė vi­si 23 po­sė­dy­je da­ly­va­vę Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai.

„Sovietmečiu V. Bernotėno garbei buvo pavadintos gatvės Zarasuose, Kupiškyje ir Radviliškyje. Radviliškyje ši gatvė tebėra, kituose miestuose gatvių pavadinimai pakeisti“, – rašoma tarybos sprendime.

V. Bernotėnas dalyvavo Antrajame pasauliniame kare. Už narsą ir didvyriškumą mūšiuose su vokiečių kariuomene 1944 metais jam suteiktas Tarybų Sąjungos didvyrio vardas, jis buvo apdovanotas Lenino ordinu ir Aukso žvaigždės medaliu.

2018-ieji yra paskelbti Tėvo Stanislovo metais, taip minint šio žymaus vienuolio, dvasininko, žydų gelbėtojo ir disidento gimimo šimtmetį.