Sostinės tarybos nariui Vidui Urbonavičiui – kaltinimai sukčiavimu
Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je pra­dė­ti rink­ti par­ašai kon­ser­va­to­riaus Vi­do Ur­bo­na­vi­čiaus pa­ša­li­ni­mui iš mies­to ta­ry­bos. To­kių veiks­mų Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­riai ėmė­si po to, kai mi­nė­tas kon­ser­va­to­rius tre­čia­die­nį vy­ku­sios Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu bu­vo už­fik­suo­tas bal­suo­jan­tis už par­ti­jos ko­le­gą Ar­vy­dą Sek­mo­ką. Už šį ga­li­mą su­kčia­vi­mą V. Ur­bo­na­vi­čiui gre­sia pa­ša­li­ni­mas iš sos­ti­nės ta­ry­bos.

Video įrašą, kuriame matyti, kaip už kolegą balsuoja konservatorius, galima pamatyti čia:

Svarstant klausimą dėl rekomendacijų skiriant stebėtojų tarybų narius Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamose akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose vienintelė akcijų savininkė yra savivaldybė, pastebėta, kad salėje jau kuris laikas nėra Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LDK) frakcijai priklausančio Arvydo Sekmoko. Tačiau balsavimo protokole buvo užfiksuotas jo balsas. Patikrinus Tarybos posėdžių salės vaizdo įrašus tapo akivaizdu – už A. Sekmoką balsavo greta sėdintis jo frakcijos kolega V. Urbonavičius.

„Nesitaikstysime su tokiais sukčiavimais miesto Taryboje. Tai yra labai grubus įstatymų pažeidimas, todėl pradėjome tarybos nario pašalinimo procedūros inicijavimą – pirmiausiai renkame Tarybos narių parašus. Konservatorius Vidas Urbonavičius jau ne pirmą kartą pasižymi gėdingu elgesiu, todėl mūsų nuomone, tokią žemą politinę moralę turintiems politikams sostinės Taryba – ne vieta“, – teigė Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Vincas Jurgutis.

Pasak jo, praėjusių metų vasarį paaiškėjo, kad to paties Tarybos nario V. Urbonavičiaus vaikui vieta darželyje buvo skirta neteisėtai. „Jau tada buvo akivaizdu, kad šiam politikui politinė moralė nėra svarbi, bet tąsyk jam pavyko išsisukti. Situacija kartojasi, sukčiavimas balsavimo metu negali būti suderinamas su jokio politiko veikla, todėl, esu tikras, tik laiko klausimas, kada V. Urbonavičius bus išmestas iš Vilniaus miesto tarybos“, – sakė V. Jurgutis.

Anot liberalo, įdomu dar ir tai, kad būtent V. Urbonavičius buvo vienas labiausiai besipriešinančių skaidrumo didinimu Vilniaus miesto tarybos posėdžių salėje. „Jis prieštaravo tiek video kamerų, tiek mikrofonų įrengimui. Tuomet tai atrodė tik kaip politinis oponavimas. Dabar, turint naujus faktus, kyla klausimų, ar tai nebuvo sąmoningas veikimas norint apsisaugoti nuo sukčiavimo išaiškinimo“, – spėliojo politikas.

Po oficialiu teikimu pradėti savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą šį rytą jau pasirašė pirmieji tarybos nariai: Liberalų sąjūdžio, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir socialdemokratų atstovai.

Tam, kad būtų pradėta procedūra, teikimą turės paremti ne mažiau nei trečdalis (17) tarybos narių. Iniciatoriai pasirašyti kviečia visus – ir valdančiajai koalicijai, ir opozicijai priklausančius Vilniaus miesto tarybos narius.

Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad gavusi teikimą pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą savivaldybės taryba kitame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą.

TS-LKD frakcija Vidą Urbonavičių yra delegavusį į opozicijai priklausantį Kontrolės komiteto pirmininko postą. Anksčiau šis konservatorius partijai atstovavo savivaldybės Antikorupcijos komisijoje.