Sostinės gatvių lentelės nepažeidžia įstatymo
Teis­mas po ke­le­rius me­tus tru­ku­sių by­li­nė­ji­mų­si ga­lu­ti­nai kons­ta­ta­vo, kad sos­ti­nės gat­vių len­te­lės už­sie­nio kal­bo­mis ne­pa­žei­džia įsta­ty­mų.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) neskundžiamu sprendimu atmetė Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje Vildos Vaičiūnienės skundą. Vyriausybės atstovė prašė pakeisti žemesnės instancijos teismo nutartį arba grąžinti bylą nagrinėti iš naujo. V. Vaičiūnienė teismuose siekė, kad nuo 2015 metų vidurio mero Remigijaus Šimašiaus iniciatyva kabinamos lentelės su nelietuviškais pavadinimais būtų nuimtos, laikydamasi pozicijos, jog tokie užrašai prieštarauja įstatymams ir gali kurstyti nesantaiką. LVAT pabrėžė, kad įstatymai įpareigoja visus viešus užrašus rašyti valstybine kalba, tačiau, kaip ir ankstesnis teismas, lenteles prilygino ne viešiesiems užrašams, o grafinio pobūdžio piešiniams.