Socialinė iniciatyva mažina nedarbą
Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis pra­dė­jus ap­mo­kė­ti bu­vu­sių be­dar­bių ke­lio­nių į dar­bą iš­lai­das, Aly­taus ra­jo­ne su­ma­žė­jo vie­tos gy­ven­to­jų ne­dar­bas.

Socialinėmis iniciatyvomis garsėjančiame Alytaus rajone savivaldybės biudžeto lėšomis jau anksčiau pradėtos apmokėti pedagogų kelionių į darbą išlaidos, moksleiviai turi galimybę įsigyti vairuotojo pažymėjimus, nepasiturintys gyventojai aprūpinami sodybomis, priklausomybių varginami žmonės gydomi nuo šių ligų.

Mero Algirdo Vrubliausko teigimu pastaroji iniciatyva prisidėjo prie to, kad Alytaus rajonas jau nebepasižymi didžiausiu bedarbių skaičiumi šalyje.

Sumažėjo bedarbių

A. Vrubliauskas „Lietuvos žinioms“ teigė per susitikimus su rajono žmonėmis dažnai išgirsdavęs pastabų, kad Lietuvoje pernelyg maži atlyginimai ir nemenkos kelionių maršrutiniais autobusais kainos, itin brangūs degalai, todėl atokiose vietose gyvenantiems žmonėms finansiškai neapsimoka važinėti į darbą, esantį toliau nuo namų. „Žmonės teigė, kad norėtų dirbti. Todėl buvusių bedarbių kelionių į darbą apmokėjimo klausimą pasiūliau apsvarstyti savivaldybės tarybos nariams“, – teigė meras. Jį svarstant politikams kilo nemažai abejonių, ne vienam atrodė, kad bedarbius ši iniciatyva vargu ar sudomins, esą daugelis šių žmonių vien ieško pasiteisinimo nedirbti.

Tačiau galutinis Alytaus rajono politikų sprendimas buvo apmokėti įsidarbinusių bedarbių kelionių išlaidas. Ir tai, anot, mero, davė puikių rezultatų: šiuo metu rajone yra apie 1669 bedarbiai, nors anksčiau jų būdavo per tris tūkstančius. „Žinome, kad ne visi darbo neturintys žmonės yra pajėgūs dirbti, tačiau ne visada norime tai pripažinti, – sakė A. Vrubliauskas. – O prieš griebiantis padėti žmonėms įgyti kvalifikaciją ar juos perkvalifikuoti derėtų įvertinti žmogaus galimybes, nes to nepadarius pinigai neretai išmetami į balą.“ Todėl kelionių į darbą išlaidos Alytaus miesto savivaldybės lėšomis apmokamos tiems įsidarbinusiems bedarbiams, kurie dirba bent tris mėnesius.

Pradėjus apmokėti įsidarbinusių gyventojų kelionių į darbą išlaidas Alytaus rajonas atsikratė kone didžiausiu bedarbių skaičiumi šalyje garsėjančios vietovės statuso.

Būdamas Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas ir šios asociacijos Socialinių reikalų komiteto vadovas A. Vrubliauskas tikino neturintis žinių, kad Lietuvoje būtų dar bent viena savivaldybė, kurioje įsidarbinusiems bedarbiams būtų sumokama už važiavimą į darbą.

3700 eurų iš biudžeto

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėja Jolita Gruzinskienė teigė, kad 2018-aisiais iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo apmokamos kelionės į darbą išlaidos 23 įsidarbinusiems šio rajono žmonėms, kurie iki tol nedirbo. Tam prireikė 3700 eurų. Šiemet įsidarbinusių bedarbių kelionėms į darbą apmokėti skirta gerokai didesnė suma – 15 tūkst. eurų. Manoma, kad šios lėšos paskatins darbo neturinčius Alytaus rajono gyventojus dar aktyviau jo ieškoti. Pinigai už keliones į darbą ir atgal pagal šio rajono tarybos nustatytą tvarką mokami devynis mėnesius, maksimali vienam žmogui skiriama mėnesio lėšų suma – 70 eurų. Kiekvieno įsidarbinusio asmens nuo namų į darbo vietą nuvažiuotas atstumas apskaičiuojamas individualiai pagal elektroniniame žemėlapyje nurodomą trumpiausią maršrutą. Šie pinigai skiriami visiems – ir važiuojantiems viešuoju, ir asmeniniu transportu.

Kelionės į darbą ir atgal apmokamos beveik visų rajono seniūnijų įsidarbinusiems bedarbiams. Pagal sukauptus duomenis matyti, kad rajono gyventojai dažniausiai važinėja dirbti į Alytaus miestą, yra ir dirbančių Birštono savivaldybėje. Jų namai nuo darbo vietų paprastai būna 7, 10, 15 ir daugiau kilometrų atstumu. Pagal galiojančią tvarką apmokama ne daugiau kaip už 20 į vieną pusę nuvažiuotų kilometrų. Tam tikslui naudojami Užimtumo programos (savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nedarbui mažinti) pinigai.

Alytaus rajono Kriokialaukio seniūno Rimo Jarmalos teigimu, žmonės labai vertina tokią merijos iniciatyvą. „Nuo Kriokialaukio iki Alytaus – 21 kilometras, o kasdien važinėti tokį atstumą nepigiai atsieina“, – sakė jis.

Darbuotojų trūksta

Anot Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento poskyrio vedėjos Nidos Cibulskienės, šių metų balandžio 1 dienos duomenimis, darbo ieškojo 211 Alytaus rajono gyventojų mažiau nei prieš metus. Šiuo metu Alytaus rajone yra 1669 bedarbiai, o nedarbo lygis – 10,8 procento. N. Cibulskienės teigimu, Alytaus apskrityje dabar yra 339 laisvos darbo vietos, iš kurių Alytaus mieste – 221 darbo vieta, Alytaus rajone – 21 darbo vieta. Alytaus rajone darbuotojų trūksta žemės ūkyje, statybos, transporto, pardavimo, paslaugų sektoriuose.