Skulptoriaus klaida išliks amžiams
85-uo­sius me­tus skai­čiuo­jan­tis pa­mink­las Vin­cui Ku­dir­kai Ku­dir­kos Nau­mies­čio cen­tri­nė­je aikš­tė­je pra­ei­vių žvilgs­nius trau­kia ne tik sa­vo di­dy­be, bet ir prieš­ka­rio pa­mink­lo au­to­riaus Vin­co Gry­bo 1934 me­tais įvel­ta klai­da nu­ro­dant var­pi­nin­ko gi­mi­mo me­tus.

Visiems, besidomintiems mūsų krašto istorija, turėtų būti žinoma, kad tautos žadintojas, varpininkas, rašytojas, „Tautiškos giesmės“, tapusios Lietuvos valstybės himnu, autorius V. Kudirka yra gimęs 1858 metų gruodžio 31 dieną. Tačiau ant skulptoriaus V. Grybo sukurto paminklo V. Kudirkai Kudirkos Naumiestyje iškalta visai kita data, nurodanti, kad tautos žadintojas gimė 1856 metų lapkričio 31 dieną, nors lapkritis neturi ir niekada neturėjo 31 dienos.

„Garsus menininkas, kurdamas paminklą V. Kudirkai ir nurodydamas jo gimimo datą, padarė klaidą. Mes apie ją žinome seniai, tik kol kas apie tai dar nebuvo garsiai kalbama“, – „Lietuvos žinioms“ pripažino Kudirkos Naumiestyje, prieš pat paminklą V. Kudirkai esančio Vinco Kudirkos muziejaus vedėja Irena Zinkevičienė.

Pasak jos, padarytos klaidos muziejininkai neslepia nuo atvykusių lankytojų, vedžiodami ekskursantus po Kudirkos Naumiestį. Klaida tapo net savotiška atrakcija – ekskursantams siūloma patiems ją aptikti. Vieni ją greitai pastebi, ypač vaikai, žinantys, kada iš tikrųjų yra gimęs V. Kudirka, kiti susivokia tik tada, kai klaidą parodo muziejininkai.

Kokiomis aplinkybėmis ant paminklo V. Kudirkai atsirado klaida, jokių žinių nėra išlikę. Kaip ir to, ar klaida buvo pastebėta 1934 metų birželį, kai paminklas buvo iškilmingai atidengtas, dalyvaujant Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai.

Galima tik spėlioti, kad klaida galėjo įsivelti dėl skubėjimo – mat paminklas kurtas ir statytas tik kiek daugiau nei metus. Iš pradžių buvo ketinama pastatyti tik bronzinį V. Kudirkos biustą. Skulptorius V. Grybas jį jau buvo bebaigiąs kurti, tačiau beformuojant įvyko nelaimė – biustas griuvo ir sudužo į gabalėlius.

Todėl V. Grybas nutarė Kudirkos Naumiestyje V. Kudirkai pastatyti itin didingą paminklą – kompoziciją, skirtą knygnešiams. Liejant pamatus paminklui, kartu buvo padėti dar du pagrindai, ant kurių ketinta pastatyti knygnešių skulptūras.

„Lietuvos žinių“ kalbinta Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus vedėja Violeta Kasperavičiūtė prisipažino pirmą kartą girdinti apie netiksliai ant V. Kudirkos paminklo nurodytus varpininko gimimo metus. „Aš pati to tikrai nepastebėjau, juolab kad paminklas saugomas valstybės jau seniai, ir mes netikriname ant tokių paminklų padarytų užrašų atitikties faktams“, – tvirtino paveldosaugininkė.

Pasak V. Kasperavičiūtės, dabar ištaisyti prieš beveik 85 metus įveltą klaidą galima nebent šalia paminklo pastatant kokią nors informacinę lentelę, nes taisyti metų ant paties paminklo negalima – taip būtų pažeista jo autentika.