Skaudi avarija Vilniaus rajone: žuvo dvi merginos
Vil­niaus r., Mel­kio k., ke­ly­je Pi­ke­liš­kės – Mai­šia­ga­la. 35 km., au­to­mo­bi­lis VOL­VO S60 iš­va­žia­vo į prieš­in­gos kryp­ties eis­mo juo­stą, su­si­dū­rė su ka­riuo­me­nės MAN su­nkve­ži­miu, nu­va­žia­vo nuo ke­lio nuo ke­lio ir ap­vir­to.

Atvykus medikams dvi juo važiavusios merginos (abi gimusios 1997 m.) dar buvo gyvos, tačiau be sąmonės, itin kritiškos būklės ir jų išgelbėti nepavyko – abi mirė, rašoma pranešime spaudai. Policija patvirtino, kad eismo įvykio metu žuvo dvi lengvuoju automobiliu važiavusios keleivės. Viena jų – 21 m. R. P. tarnavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione. Karės artimieji apie nelaimę informuoti.

Įvykio aplinkybės apibūdinto vadovaujantis šiuo metu turimais duomenimis ir yra tikslinamos.

Kaip praneša delfi.lt, į įvykį pateko NATO kariai, kurie važiavo po pratybų. Kariškiai nebuvo sužaloti.

Lietuvos kariuomenės vadovybė reiškia gilią užuojautą šiandien autoįvykyje žuvusiųjų artimiesiems.