Šiluvos gyventojus mokys svetingumo
Ry­tų bei Vi­du­rio Eu­ro­pos pi­lig­ri­mų cen­tru pa­si­ren­gu­si tap­ti Ši­lu­va ku­ria pla­nus į šią šiek tiek dau­giau nei 500 gy­ven­to­jų tu­rin­čią vie­to­vę kas­met pri­trauk­ti po 500 tūkst. pi­lig­ri­mų, to­dėl vie­tos gy­ven­to­jus im­ta­si mo­ky­ti sve­tin­gu­mo.

Balandžio pabaigoje, po šv. Velykų, Raseinių rajono Šiluvos gyventojai kviečiami į seminarą, kuriame bus mokomi sėkmingai plėtoti turizmo verslą. Šis seminaras – tai viena iš Raseinių rajono savivaldybės parengto plano dalių, kuriuo siekiama Šiluvą paversti piligrimų traukos centru, panašiu į Prancūzijoje esantį Lurdą, Portugalijos Fatimos vietovę, Bosnijoje ir Hercegovinoje esančią Medžiugorję, Lenkijoje – Čenstakavą.

Siekis – dvasinis kurortas

Šiluva, kurioje, kaip tikima, pirmąsyk Europoje 1608 metais apsireiškė Dievo Motina, turi visas galimybes tapti ne tik pačios Europos, bet ir viso pasaulio katalikų tikėjimą išpažįstančių piligrimų traukos centru, sutraukiančiu milijonus žmonių. Tokią ateitį Šiluvai numato Raseinių rajono savivaldybės partnerė – Portugalijos Ouremo savivaldybė, kurioje esančią Fatimos šventovę, garsią 1917 metais joje vykusiais Dievo Motinos apsireiškimais, kasmet aplanko daugiau kaip 9 mln. piligrimų. „Apie milijonus piligrimų, atvykstančių į Šiluvą, svajoti nedrįstame, tačiau turime užsibrėžę tikslą kasmet sulaukti po 500–700 tūkst. piligrimų“, – „Lietuvos žinioms“ teigė Raseinių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė. Jos tikinimu, vien vykstant garsiesiems Šilinių atlaidams Šiluva sulaukia iki 150 tūkst. piligrimų.

Gerokai padidinti į Šiluvą atvykstančių piligrimų srautus užsibrėžusi Raseinių rajono savivaldybė išsikėlė siekį šį nediduką miestelį paversti dvasiniu kurortu. Tokia idėja buvo pristatyta ir Vyriausybės vadovui Sauliui Skverneliui bei sulaukė jo susidomėjimo, o darbo grupės (jos tikslas – Šiluvos populiarinimas bei investicijų į šią vietovę pritraukimas) darbe dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų bei Kultūros ministerijų atstovai. „Įgyvendinant šį sumanymą valstybės mastu, Šiluva neabejotinai taps žinoma, lankoma ir garsins Lietuvą“, – įsitikinusi I. Antanaitienė.

Yra visko, ko reikia

I. Antanaitienės teigimu, Šiluva jau susidraugavo su Portugalijos Ouremo savivaldybe. Į joje esančią Fatimą milijonai piligrimų ėmė plūsti tada, kai Portugalijos vyriausybė parodė jai dėmesį. „Žinoma, Fatimai tapti populiariai nebuvo kliūčių. O Šiluva, sovietams okupavus Lietuvą, pusę amžiaus pasauliui buvo tapusi neprieinama“, – sakė Raseinių rajono merijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja.

Be to, Fatimą pasaulyje garsino ir tebegarsina į ją vykstantys Katalikų bažnyčios vadovai – popiežiai. I. Antanaitienė priminė, kad prieš 26 metus Šiluvoje taip pat lankėsi popiežius Jonas Paulius II, istorinį jo vizitą mena centrinėje Šiluvos aikštėje šiam šventuoju paskelbtam popiežiui pastatytas paminklas. Jau po popiežiaus apsilankymo Šiluvai buvo skirta per 7 mln. litų investicijų, jos gerokai pakeitė miestelio veidą.

„Atvykę į Šiluvą Portugalijos Ouremo savivaldybės atstovai tikino, jog viskas, ko reikia, kad piligrimai važiuotų į Šiluvą, yra. Esą telieka pasirūpinti, kad jie turėtų kur apsigyventi“, – sakė I. Antanaitienė.

Gavusi padrąsinimą, Raseinių rajono savivaldybės suburta darbo grupė pradėjo veikti. Žinia apie Šiluvą jau paskleista Dievo Motinos pasirodymų vietomis garsėjančiose Lenkijoje, Portugalijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Raseinių rajono savivaldybė rengia dokumentus ir planuoja tapti Europos šventovių asociacijos nare. Iki 2022 metų Šiluvoje siekiama pastatyti naują muziejų, informacinį centrą, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikos bokšte įrengti apžvalgos aikštelę.

Žinia apie Šiluvą jau paskleista Dievo Motinos pasirodymų vietomis garsėjančiose Lenkijoje, Portugalijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, o Raseinių rajono savivaldybė rengia dokumentus tapti Europos šventovių asociacijos nare.

Mokys priimti svečius

„Šiluvai taip pat labai reikėtų aplinkkelio, o prie kelio iš Raseinių į Šiluvą, šalia kurio medžio drožėjai kuria Rožinio slėpinių kryžiaus kelią, labai reikėtų nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką“, – teigė I. Antanaitienė. Būtent šiuo keliu pėsčiomis iš Raseinių į Šiluvą eina minios piligrimų, kurie meldžiasi prie Kryžiaus kelio stočių. Šiuo metu piligrimai susiduria su pavojais sukelti eismo įvykius, o nutiesus pėsčiųjų ir dviračių taką jų nebeliktų. Taip pat norima Šiluvoje įrengti kempingą, ateityje numatoma organizuoti tarptautines menininkų stovyklas, chorų bei teatrų festivalius. „Labai svarbu, kad patys Šiluvos gyventojai rengtųsi deramai priimti pasaulio piligrimus, tad numatyta juos mokyti svetingumo“, – pabrėžė I. Antanaitienė.

Viešosios įstaigos Raseinių turizmo informacijos centro „Atrask Raseinius“ direktorius Arnas Zmitra teigė, kad balandžio pabaigoje Šiluvos žmonėms numatyti mokymai, kuriuos ves viešųjų ryšių ir bendravimo įgūdžių specialistai. „Mokysime vietos žmones lankytojus iš kitų šalių priimti civilizuotai, nevengti mokėti mokesčių už jų apnakvindinimą, nes lėšos bus skiriamos miestelio labui“, – sakė A. Zmitra.

Šiluvos seniūno Juozo Šlepo teigimu, Šiluvos gyventojai tiki, jog miestelis gali tapti pasaulio piligrimų traukos vieta, ir tam tikrai ruošiasi. „Portugalijos Ouremo savivaldybės atstovai pasakojo, kad Fatima išpopuliarėjo tada, kai apie joje vykusius stebuklus ėmė skelbti patys žmonės“, – sakė seniūnas. Anot jo, stebuklais patikėję net ir tolesnių kraštų tikintieji vienas po kito ėmė važiuoti į tuomet buvusį mažytį Fatimos kaimelį. Beje, dabar kaimelis yra išaugęs į miestą, kasmet sutraukiantį 9 mln. ar net daugiau piligrimų. J. Šlepas vylėsi, kad skleidžiant pasauliui žinią apie Šiluvą ir deramai pasirengus sutikti atvykstančiuosius pasaulio piligrimų netrūks ir šioje vietovėje.