Šiauliuose paskelbtas paminklo „Tautos laisvei“ konkursas
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė pa­mink­lo „Tau­tos lais­vei“ pro­jek­to idė­jos kon­kur­są, skel­bia por­ta­las skras­tas.lt.

Paminklo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir įgyvendinimo paslaugų kaina negali būti didesnė nei 180 tūkst. eurų (su PVM).

Paminklas turėtų būti pastatytas Prisikėlimo aikštės skverelyje priešais savivaldybę.

Projektų ar prašymų dalyvauti konkurse laukiama iki birželio 3-osios.