Šiauliuose – mūšis dėl Zubovų dvaro rūmų
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jas rei­ka­lau­da­ma, kad jos už­kirs­tų ke­lią gra­fų Zu­bo­vų dva­ro rū­mų ga­li­mam pri­va­ti­za­vi­mui, su­ma­ny­tam juos val­dan­čio Šiau­lių uni­ver­si­te­to.

XIX amžiaus pabaigoje pastatyti grafų Zubovų dvaro rūmai, kuriuose daugiau nei pusę amžiaus mokėsi Šiaulių universiteto (anksčiau – Šiaulių pedagoginis institutas) studentai, šių mokslo metų pradžią sutiko tušti. Jau ne vienus metus su studentų stygiumi susidurianti ir patalpas vieną po kitos atlaisvinanti aukštoji mokykla nusprendė kreiptis į Vyriausybę, kad valstybei priklausantis, kultūros paveldo registre esantis Zubovų dvaras, kurį universitetas valdo pasitikėjimo teise, būtų įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą.

Šiaulių universiteto valdomi grafų Zubovų rūmai šiuo metu stovi tušti, jokia veikla juose nevykdoma.

Ši žinia sukrėtė Šiaulių miesto vadovus. Jie savo ruožtu kreipėsi į Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijas, Kultūros paveldo departamentą (KPD) ir pareikalavo, kad galimam rūmų privatizavimui būtų užbėgta už akių.

Rado ūkišką sprendimą

Šiaulių universiteto Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos direktoriaus Modesto Grigaliūno teigimu, privatizavus dvaro rūmų pastatą, kuriame nebevyksta jokia veikla, gautos lėšos būtų skiriamos kitiems šios aukštosios mokyklos pastatams modernizuoti, studijų centrų kurti. Jis pabrėžė, jog Šiaulių universiteto veikla koncentruojama pagrindiniuose jo rūmuose. „Jei Vyriausybė leistų privatizuoti Zubovų dvaro rūmus, už lėšas, gautas juos pardavus, atnaujintume būtent šiuos miesto centre esančius universiteto pastatus. Manome, kad toks sprendimas neabejotinai būtų ūkiškas“, – sakė M. Grigaliūnas.

Anot jo, Šiaulių universitete ėmus mažėti studentų, pirmiausia buvo atlaisvintos buvusio Socialinių mokslų fakulteto, įkurdinto sovietmečiu veikusioje garsioje „Nuklono“ gamykloje, patalpos, į pagrindinius universiteto rūmus persikraustė anksčiau Šiaulių inžinierių namuose dirbusi šios aukštosios mokyklos administracija. „Zubovų rūmai, kuriuose buvo įsikūrusi Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedra, atlaisvinti paskiausiai. Kadangi pastatas turi kultūros paveldo objekto statusą, jis yra šildomas, prižiūrimas, nors veikla jame nebevyksta“, – konstatavo M. Grigaliūnas. Jis pažymėjo, jog šių dvaro rūmų pastatas kapitališkai suremontuotas, jo būklė puiki, tad privatizavus dvarą jame galėtų būti vykdoma įvairi veikla. „Manome, kad rūmuose puikiausiai galėtų kurtis ir menininkų namai, ir restoranas“, – aiškino universiteto atstovas.

Dovana visuomenei

Šiaulių miesto vadovų poziciją galimo grafų Zubovų dvaro rūmų privatizavimo klausimu išsakęs merijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Vitalis Lebedis teigė, jog Šiaulių universiteto tarybos kreipimasis į Vyriausybę privertė sunerimti ir miesto merą Artūrą Visocką, ir savivaldybės administracijos direktorių Antaną Bartulį. „Todėl mero vardu buvo kreiptasi į Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijas, Kultūros paveldo departamentą reikalaujant, kad būtų imtasi priemonių įrodyti Vyriausybei, jog nedera privatizuoti Zubovų dvaro rūmų, kuriuos grafų palikuonys yra oficialiai padovanoję Šiaulių miesto visuomenei“, – sakė jis.

Anot V. Lebedžio, Šiauliuose šiuo metu yra kilusi iniciatyva Aušros alėjoje esančiame Zubovų dvare įkurdinti menininkų namus, kuriuose būtų rengiami įvairūs visuomenei skirti renginiai. „Tam, kad tai įvyktų, valstybei priklausantis rūmų pastatas turėtų atitekti savivaldybei, o ne būti privatizuotas“, – dėstė merijos atstovas. Jis teigė, jog už Europos Sąjungos lėšas netrukus bus pradėta tvarkyti Aušros alėja, vedanti į šiuos rūmus, bei aplink juos esantis parkas. „Visa ši aplinka bus pritaikyta visuomenės poreikiams, tad ir rūmai turėtų tarnauti visuomenei“, – aiškino V. Lebedis.

Kol kas neprivatizuotini

KPD Šiaulių skyriaus vedėjas Rytis Budrys „Lietuvos žinioms“ teigė, jog departamentui svarbu, kad kultūros paveldo objektai būtų deramai saugomi ir prižiūrimi, nesvarbu, kokia veikla juose vykdoma ir kam jie priklauso. „Kadangi grafų Zubovų dvaro rūmai yra įrašyti į 1993 metais tuometės Vyriausybės patvirtintą neprivatizuojamų objektų sąrašą, šiuo metu jų privatizuoti nėra jokios galimybės“, – konstatavo jis. Drauge R. Budrys pripažino, jog dabartinės Vyriausybės galioje yra šiuos rūmus iš neprivatizuojamų objektų sąrašo išbraukti.

„Negalėčiau pasakyti, kad šių rūmų privatizavimas būtų neigiamas dalykas. Iš ilgametės patirties žinau, kad savivaldybės nėra geriausios kultūros paveldo objektų šeimininkės“, – sakė R. Budrys. Anot jo, KPD kol kas nėra išsakęs oficialios pozicijos dėl galimybės privatizuoti grafų Zubovų rūmus.