Šiauliai kviečia į knygų mugę
Lap­kri­čio 17 d., šeš­ta­die­nį, Šiau­lių aps­kri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka (Auš­ros alė­ja 62) kvie­čia šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius į „Šiau­lių kny­gų mu­gę 2018“. Iš­kil­min­gas mu­gės ati­da­ry­mas vyks 11 val. Tai jau tre­čio­ji bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­ja­ma kny­gų mu­gė Šiau­liuo­se. 

Šių metų mugės šūkiu „Įkvėpkime Lietuvą“ kviečiame mugės svečius ir dalyvius prisidėti prie Šiaulių, kaip stipraus regiono kultūros centro, kūrimo, mažinti kultūrinę atskirtį tarp sostinės ir Lietuvos regionų, įkvėpti jaunus žmones kurti savo gimtajame mieste.

Bibliotekos direktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas, paklaustas, kodėl Šiauliuose atsirado knygų mugė, teigia: „Pirmiausiai prisiminkime, ką reiškia žodis mugė? Anot etimologų, jis siejamas su veiksmažodžiais mugti (kelti triukšmą, bruzdėti, judėti). Taigi mūsų mugė ir atsirado iš noro šurmuliuoti, knibždėti, bruzdėti, domėtis, ieškoti ir rasti. Savo renginį mes suprantame žymiai platesne reikšme nei renginys knygų prekybai. Tai yra knygos ir kultūros šventė. Į krūvą sueina įvairios meno rūšys, pirmiausia, žinoma, žodžio menas, taip pat ir muzika, vizualieji menai. Esame biblioteka, tad vienas svarbiausių mūsų mugės tikslų – skatinti skaitymą, skatinti norą atrasti knygą, o kiekvienas, atėjęs į mugę, – potencialus skaitytojas. Todėl manome, kad investuoti į tokį renginį verta, juk susidomėti knyga gali paskatinti ir susitikimas su populiariu rašytoju, ir mugės metu pamatytas spektaklis ar išgirstas koncertas, ir dalyvavimas parodos atidaryme. Ką jau bekalbėti apie aibės leidyklų ir leidėjų vienoje krūvoje susibūrimą“.

Mugės svečius kvies į kultūros renginius, kuriuose sutiksite žinomus Lietuvos rašytojus, menininkus ir atlikėjus, tokius kaip Arvydas Juozaitis, Liutauras Degėsis, vaikų rašytoja Kristina Gudonytė, slam poezijos kūrėjas Marijus Povilas Elijas Martynenko ir kt. Lankytojų lauks ir parodų pristatymai, XX a. lietuvių kino klasika bei turtinga edukacinių užsiėmimų programa – net 16 skirtingų edukacinių užsiėmimų visai šeimai.

Šių metų Knygų mugės naujiena – jaunimo diskusija tema „(Į)kvėpk Lietuvą“, kurioje apie jaunimo politiką, jos problemas ir ateities tendencijas diskutuos Šiaulių miesto mero pavaduotojas Domas Griškevičius, Šiaulių jaunimo reikalų tarybos, festivalio „Šiaulių naktys“, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“, Šiaulių tolerantiško jaunimo, Nešališko politinės stebėsenos tinklo „Žinau, ką renku“ atstovai.

Knygų mugės veiklos tęsis iki pat 20 val. Išsamią „Šiaulių Knygų mugės“ programą galite rasti ŠAVB tinklalapyje adresu www.savb.lt arba bibliotekos Facebook puslapyje.