Senelių globos namai – intrigų sūkuryje
Ant plau­ko pa­ki­bo dau­giau kaip du de­šimt­me­čius Ku­dir­kos Nau­mies­ty­je (Ša­kių r.) vei­kian­čių par­api­nių se­ne­lių glo­bos na­mų li­ki­mas, nes So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas (SPPD) nu­spren­dė iš jų ga­lu­ti­nai ati­mti li­cen­ci­ją.

Taip nutikus be pastogės liktų 60 globos įstaigos gyventojų. Kudirkos Naumiesčio socialinės pagalbos centro ir Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vadovai dar tikisi, kad tokia situacija nesusiklostys, ir globos namai gyvuos toliau, nes jų gyventojų nėra kur dėti.

Įžvelgia žmogiškąjį veiksnį

Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras, kurio senelių bei grupinio gyvenimo namuose šiuo metu yra 60 globotinių, sulaukė pranešimo iš SPPD, kad nuo sausio 10 dienos iš jų atimama tokios veiklos licencija, todėl įstaigą teks uždaryti.

Šio centro vadovas, Šakių dekanas kanauninkas Donatas Jasulaitis „Lietuvos žinioms“ aiškino nelabai suprantantis, kodėl globos namai užkliuvo tikrintojams. „Manyčiau, čia suveikė žmogiškasis veiksnys. Kai atvyksta tikrintojai, jų negalima nieko nei paklausti, nei jų pakalbinti, nors norisi malonesnio ir šiltesnio bendravimo. Po vieno tokių tikrinimų išsakiau savo nuomonę dėl tokios bendravimo kultūros. Tuomet ir prasidėjo globos namų bėdos“, – pasakojo jis. D. Jasulaitis neslėpė nuostabos, kad neseniai atnaujinta įstaiga dabar laikoma kone blogiausia, neverta licencijos. Esą rajone yra kur kas prastesnės būklės senelių globos namų, bet iš jų niekas atimti licencijų negrasina.

Donatas Jasulaitis: „Po vieno tikrinimų išsakiau savo nuomonę dėl bendravimo kultūros. Tuomet ir prasidėjo globos namų bėdos.“

Anot D. Jasulaičio, įstaigai priekaištauta, kad po pirmojo patikrinimo per vėlai SPPD pateikė trūkumų šalinimo aktą – pasiuntė jį įprastu paštu, o ne elektroniniu. Todėl licencijos galiojimas buvo sustabdytas. Rudenį prieš pakartotinį patikrinimą SPPD specialistai, D. Jasulaičio teigimu, paprašė duomenų, kokių savivaldybių seneliai yra apgyvendinti globos namuose. Kunigas įtaria, jog tokia informacija galėjo būti reikalinga tam, kad būtų galima orientuotis, į kurias savivaldybes gali tekti išsiųsti įstaigos gyventojus, jei ją vis tik tektų uždaryti.

„Pakartotinio tikrinimo metu jie rado nukritusį vieno unitazo dangtį, konstatavo, kad tualetuose yra per žemos, lubų nesiekiančios pertvaros, nors pirmojo tikrinimo metu tai nebuvo laikoma pažeidimu. Didžiausias pažeidimas – neseniai atėjusi dirbti slaugytoja tuo metu dar neturėjo licencijos ir dirbo kaip slaugytojos padėjėja“, – pasakojo D. Jasulaitis.

Donatas Jasulaitis: "Po vieno tikrinimų išsakiau savo nuomonę dėl bendravimo kultūros. Tuomet ir prasidėjo globos namų bėdos.“"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Atsako tuo pačiu

Tikrinimus Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centre SPPD specialistai pradėjo 2017 metais, kai departamentas sulaukė pranešimo dėl galbūt nelegalios veiklos – esą tai veikė centrui priklausantys grupinio gyvenimo namai. Pasak SPPD Įstaigų priežiūros skyriaus vedėjo Vykinto Bagdono, anoniminė informacija apie nelegalią veiklą pasitvirtino, tačiau administracinio nusižengimo byla nebuvo pradėta, nes įstaiga įsipareigojo nedelsiant kreiptis licencijos. Ją centras vėliau gavo. Atlikus įstaigos teikiamos socialinės globos kokybės vertinimą nustatytiems pažeidimams ištaisyti buvo suteiktas pusės metų terminas.

Apie pažeidimų pašalinimą, anot V. Bagdono, globos įstaiga turėjo informuoti iki šių metų balandžio 10 dienos (tokia informacija SPPD pasiekė balandžio 20 dieną). Balandžio 17-ąją nuspręsta centrui išduotos licencijos galiojimą sustabdyti, pačių globos namų neuždarant ir leidžiant jiems toliau veikti. V. Bagdono teigimu, tikėtasi, kad per laiką, kai licencija bus sustabdyta, trūkumai bus pašalinti, tačiau spalio mėnesio tikrinimas parodė, jog taip neatsitiko. Todėl esą nebuvo kitos išeities, kaip tik panaikinti licenciją. Nustatyta, jog trūksta personalo darbuotojų, globotiniams neužtikrinamos orios gyvenimo sąlygos, nepalaikomas jų savarankiškumas, neorganizuojamas užimtumas.

„Tie pažeidimai tikrai nėra tokie, kurių nebūtų galima ištaisyti ir kurie reikalautų didžiulių investicijų. Kur kas svarbiau, kad jų net nesistengiama taisyti. Be to, centro vadovas visiškai nebendradarbiauja su mumis, o iš darbuotojų sulaukėme daug skundų dėl jo vadovavimo stiliaus“, – aiškino V. Bagdonas.

Neturėtų kur dėti

Šakių rajono merijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė „Lietuvos žinioms“ prisipažino, kad ją labai nustebino situacija, į kurią pateko Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras. Mat senelių globos namų pastatas vos prieš trejus metus buvo rekonstruotas už daugiau kaip 700 tūkst. eurų, prie jo pristatant antrąjį korpusą. Todėl globos staiga yra palyginti moderni.

„Nežinau, kokių reikalavimų šiuo metu neatitinka šis centras, tačiau nemanau, jog tie neatitikimai turėtų būti esminiai, kad iš jų būtų atimta licencija“, – teigė L. Pocevičiūtė. Esą didžiausia tikimybė, jog šie globos namai gali susidurti ne kiek su materialinėmis, techninėmis problemomis, kiek su žmogiškaisiais ištekliais – Kudirkos Naumiestis yra pačiame rajono ir Lietuvos pakraštyje, todėl rasti reikiamą kvalifikaciją turinčių darbuotojų nelengva. Kai kurie jų į darbą šiame pasienio mieste važinėja net iš Marijampolės.

Anot L. Pocevičiūtės, jei iš centro būtų atima licencija, tektų ieškoti kitų vietų, kur būtų galima apgyvendinti senyvo amžiaus žmones. Tačiau tai nebūtų lengvas uždavinys. Senelių globos namų Šakių rajone yra ir daugiau, bet laisvų vietų juose beveik nebūna. Rajono gyventojai sensta, tad tokių įstaigų paklausa nemaža.