Šalies aeroklubams – išlikimo viltis
Avia­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sos ga­lė­tų tap­ti dar vie­nu sau­gik­liu, sau­gan­čiu ir Aly­taus ae­rod­ro­mą, mat šis ob­jek­tas jau ne vie­nus me­tus vi­lio­ja ne vien avia­ci­jos mė­gė­jus.

Seime kilo iniciatyva keisti Aviacijos įstatymą – šalies aerodromų turtą, perėmus jį iš Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD), perduoti vėl valdyti bei naudoti tiems, kas iš tiesų jį prižiūri, t. y. aviacijos sporto federacijoms, aeroklubams. Tada sumažėtų tikimybė, kad kas nors sumanys perimti aerodromus ir juos panaudoti nieko bendra su aviacija neturintiems tikslams.

Aerodromus perdavus tiems, kas iš tikrųjų juose šeimininkauja, atsivertų ne tik daugiau galimybių rengti įvairius aviacijos sporto renginius, bet ir juose plėtoti reikšmingą istoriją turinčią Lietuvos sporto ir mėgėjų aviacijos veiklą.

Atiteks tikriesiems šeimininkams

Pakeisti Aviacijos įstatymą, kad būtų atkurta iki 2014 metų spalio buvusi situacija, kai aerodromais pagal panaudos sutartis galėjo naudotis aviacijos sporto federacijos ar aeroklubai, pasiūlė parlamentaras „socialdarbietis“ Andrius Palionis. Pasak jo, tuomet, įsigaliojus naujoms Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatoms, tokią teisę tikrieji aerodromų šeimininkai prarado, o aerodromai atiteko KKSD.

Tačiau šis departamentas valdomuose aerodromuose veiklos nevykdo ir aerodromų turtas KKSD iš esmės esąs nereikalingas. Be to, departamentas neturi pakankamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių tam, kad galėtų šį turtą efektyviai valdyti ir įgyvendinti Valstybės kontrolės bei kitų priežiūrą atliekančių subjektų rekomendacijas. O aeroklubai nuo 1990 metų iki šiol puoselėja šį turtą ir daug lėšų investuoja į aerodromų ir aviacinės technikos išlaikymą bei gerinimą.

„Dabartinė situacija neleidžia aeroklubams prasitęsti aerodromų tinkamumo naudoti ir orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų galiojimo, organizuoti Europos ir pasaulio čempionatų, stabdo visą sportinę aeroklubų veiklą ir daro ją neteisėtą. Todėl susidariusią situaciją būtina nedelsiant spręsti ir sugrąžinti Lietuvos aviatoriams jų nuo nepriklausomybės pradžios turėtas teises“, – teigė parlamentaras A. Palionis.

Pasak parlamentaro, perdavus aerodromus pagal panaudos sutartis tiems, kas iš tikrųjų juose šeimininkauja, atsivertų ne tik daugiau galimybių rengti įvairius aviacijos sporto renginius, bet ir aerodromuose plėtoti reikšmingą istoriją turinčią Lietuvos sporto ir mėgėjų aviacijos veiklą, į ją įtraukiant ir verslą.

Taptų saugikliu

Lietuvoje yra 25 veikiantys nedideli vidaus skrydžiams skirti aerodromai. Vieni jų priklauso verslo struktūroms, kiti – daugelyje didesnių šalies miestų veikiantiems aeroklubams. Tačiau Seime registruotų Aviacijos įstatymo pataisų laukia alytiškiai.

Mat šiame mieste nuo 1939 metų veikiančiam aerodromui galbūt gresia pertvarka. Šiemet Alytaus miesto savivaldybės užsakymu buvo parengta Pramonės parko plėtros galimybių studija. Ją rengę specialistai tinkamiausia ir patraukliausia Pramonės parko plėtrai teritorija įvardijo būtent Alytaus aerodromą. Mat jis yra netoli jau veikiančio Pramonės parko, dideli neužstatyti plotai – aerodromas su aplinkinėmis teritorijomis sudaro beveik 150 hektarų. Toje vietoje įrengta infrastruktūra, geras susisiekimas automobilių ir viešuoju transportu. Esą investicijos į aerodromo teritoriją galėtų sudaryti iki 10 mln. eurų. Tačiau vietos valdžiai koją kiša tai, kad Alytaus aerodromas vis dar priskirtas prie strateginių objektų, todėl negali būti perduotas vietos savivaldybei.

„Minėta Aviacijos įstatymo pataisa, numatanti aerodromų turtą perduoti naudotis tiems, kas juo iš tikrųjų naudojasi, būtų dar vienas saugiklis, apsaugantis mus nuo bandymų sunaikinti“, – pripažino Alytaus aeroklubas viršininkas Kęstutis Urbanavičius. Be kita ko jis pabrėžė, kad visas turtas, kuriuo naudojasi šalies aeroklubai, yra išsaugotas bei sukurtas vien aviatorių dėka.

K. Urbanavičiaus teigimu, pastarasis miesto valdžios bandymas nugvelbti aerodromo teritoriją ar jos dalį – jau toli gražu nebe pirmas. Beveik prieš metus savivaldybės taryboje buvo svarstomos galimybės dalyje aerodromo įrengti SPA centrą, didelį viešbutį su restoranu, kartingų aikštelę. Dar kiek anksčiau buvo planuota dalį aerodromo paversti sandėliavimo zona. Būta net ir užmačių aerodromo pakraštyje rūšiuoti atliekas. „Šioje teritorijoje arba veiks aerodromas, arba čia kursis pramonė. Arba viena, arba kita. Abiejų šių dalykų suderinti neįmanoma“, – įsitikinęs Alytaus aeroklubo vadovas.

Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius „Lietuvos žinioms“ teigė negalintis pasakyti, ar pagrįsti aviatorių nuogąstavimai, kad jie gali būti išvaryti iš aerodromo. Esą galimybių studija ir lieka vien studija, nes savivaldybė aerodromo teritorija nedisponuoja. „Ką daryti su šia valstybine žeme, sprendžiame ne mes, o Vyriausybė. Kai perduos, tuomet ir spręsime“, – tikino V. Grigaravičius.

Sieks išlikti

Bandymai iš Alytaus miesto išguiti aviatorius vien pramonės parko plėtros idėjomis neapsiriboja. Nedaug trūko, kad taip ir būtų nutikę. Mat egzistuoja dar viena priežastis, dėl kurios aviatoriai iš Alytaus aerodromo vis dar neišvaryti – aerodromo žemė priklauso aviatoriams, nors bandymų ją iš jų atimti buvo ir anksčiau.

Šiemet Nacionalinė žemės tarnyba jau buvo vienašališkai nutraukusi 2010 metų birželio viduryje su Alytaus aviatoriais pasirašytą valstybinės aerodromo žemės panaudos sutartį, kuria Alytaus aeroklubui 68 metams buvo perduota neatlygintinai naudotis 102 hektarų žemės sklypu, esančiu Alytaus mieste. Sutarties nutraukimo priežastis – praėjusių metų sausio viduryje pasibaigusi 8 aerodromo statinių, 15 orlaivių ir 2 sklandytuvinių priekabų panaudos sutartis su KKSD.

Pasak K. Urbanavičiaus, nors aviatoriai paprašė sutartį pratęsti, bet departamentas informavo, kad dėl teisės aktų reikalavimų negali to padaryti. Tuo pasinaudodami žemėtvarkininkai nutraukė žemės panaudos sutartį su Alytaus aeroklubu. Tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės žemės tarnybos Alytaus skyriaus įsakymą dėl vienašališkai nutrauktos valstybinės žemės panaudos sutarties su Alytaus aeroklubu pripažino neteisėtu ir jį panaikino. Mat pasibaigus KKSD turto panaudos sutarčiai su aeroklubu, šis jo negrąžino, o KKSD nesiėmė veiksmų, kad tas turtas būtų grąžintas, todėl sutartis laikoma galiojanti. Ji tapo neterminuota.

„Tiek miesto valdžios, tiek kitų institucijų nenoras Alytuje turėti aerodromą man nelabai suvokiamas. Kaimyninėje Lenkijoje, ties Suvalkais statomas aerodromas, nes jis iš tiesų yra reikalingas ne tik aviacijos sportui, civiliams skrydžiams, bet ir esant reikalui gali pasitarnauti šalies gynybai kaip strateginis objektas. Tik Alytuje tokio objekto tarsi nebereikia, nors pats aerodromas jau yra“, – neslėpė nuostabos Alytaus aeroklubo vadovas.