Šalia oro uosto išdygs automobilių stovėjimo aikštelė
Vy­riau­sy­bė ket­vir­ta­die­nį pri­ta­rė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui iš­plės­ti Vil­niaus oro uos­to te­ri­to­ri­ją – bus įreng­ta au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė įmo­nės Lie­tu­vos oro uos­tų dar­buo­to­jams.

„Naujas žemės sklypas įmonei yra reikalingas siekiant išspręsti įmonės darbuotojų automobilių statymo problemą“, – rašoma nutarimo projekte.

Dabar tokia aikštelė yra toli nuo oro uosto keleivių terminalo ir įmonės administracinių pastatų, todėl darbuotojai iš jos ir atgal vežami mikroautobusu.

Oro uostui perduodamą beveik pusės hektaro žemės sklypą valdo Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), o jo likutinė vertė – 101 tūkst. eurų.