Salaspilio mūšis pagal Vilniaus savivaldybę: saujelę švedų sumušė keli milijonai lietuvių
Sos­ti­nės Lu­kiš­kių aikš­tės ply­to­se iš­rėž­ta Lie­tu­vos is­to­ri­ja – di­din­gos per­ga­lės ir bu­vu­sią ga­ly­bę liu­di­jan­tys įvy­kiai. Tie­sa, kai ku­rie ga­lė­tų nu­ste­bin­ti is­to­ri­kus.

Pavyzdžiui, 1605 metais vykęs Salaspilio mūšis, iki šiol laikytas viena didžiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė kariuomenės pergalių, palyginamas nebent su laimėjimu prieš maskvėnus ties Orša, Lukiškių aikštės lankytojui gali pasirodyti gana keistai.

Aikštės plokštė byloja, kad kelioliką tūkstančių švedų sumušė nei daug, nei mažai, o 4,5 milijono LDK kariuomenė (4500 tūkstančių).

Savivaldybei ir istorikams belieka išspręsti dilemą: ar istorikai nežinojo apie tai, kokia galinga buvo LDK kariuomenė XVII amžiaus pradžioje, ar sostinės savivaldybė turėtų atidžiau žiūrėti, ko prirašo ant paminklinių plokščių?