Rusija puolė ginti Miroslavo „balvoną“
Ru­si­jos Vi­suo­me­nės rū­mų at­sto­vė par­eiš­kė, kad to­kių ob­jek­tų de­mon­ta­vi­mas yra „fa­šiz­mas kul­tū­ros ir at­min­ties at­žvil­giu“, pra­ne­ša sput­nik­news.lt.

Rusijos Visuomenės rūmai ketina paprašyti UNESCO įvertinti Lietuvos valdžios veiksmus, susijusius su tarybinio paminklo kariui išvaduotojui Alytaus rajone nugriovimu, praneša RIA Novosti su nuoroda į Rusijos Visuomenės rūmų viešosios diplomatijos plėtros, humanitarinio bendradarbiavimo ir tradicinių vertybių išsaugojimo komisijos vadovę Jeleną Sutorminą.

Pasak sputniknews.lt, Jelena Sutormina ketina kelti „balvonų“ klausimą europiniu lygiu: „Mes taip pat parašysime savo kolegoms iš Europos kultūros ir istorinio paveldo apsaugos fondų, ragindami pasmerkti kampaniją prieš istorinį paveldą“.

Spalio 10 dieną pranešta, jog Alytaus rajono savivaldybė nusprendė išvežti likusią monumento dalį į šalia Druskininkų esantį Grūto parką, rašo portalas alytausgidas.lt. Tai atsieis – 8 tūkst. eurų.