Ruošia dar neregėtą miesto žemėlapį
Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų gal­vo­je ver­da pla­nai jau ki­tų me­tų sau­sio pra­džio­je pri­sta­ty­ti mies­to 3D že­mė­la­pį. Ket­vir­ta­die­nį po už­da­ro po­sė­džio ja­me da­ly­va­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Bu­di­nas at­sklei­dė, kiek mies­tui ga­li kai­nuo­ti šis ne­įp­ras­tas že­mė­la­pis.

Ketvirtadienį miesto skaitmenizavimo specialistai,įmonės, teikiančios kompiuterinio projektavimo sistemas ir paslaugas, specialistai Savivaldybėje pristatė galimus žemėlapio variantus, aptarė kitus miesto skaitmenizavimo klausimus.

3D žemėlapis – tai trimatis miesto modelis. Jame galima matyti visus Klaipėdos pastatus tokius, kaip jie išties atrodo erdvėje. Šis žemėlapis, anot specialistų, bus pristatytas jau kitų metų pradžioje ir pasiekiamas viešai internete.

„Plačios galimybės ir panaudojimas. Išskiriamos teritorijos, matant pastatus, jų plotus, fasadus, stogus. Tai įdomūs sprendimai. Esame su šiais darbais jau pajudėję. Tačiau matėme, kad yra ir kitų sprendimų. Anksčiau ar vėliau tai turės būti“, – sakė S. Budinas.

Anot jo, žemėlapyje būtų renkama informacija apie visus pastatus, ji praverstų investuotojams. Jis pateikė pavyzdį, kad šiame žemėlapyje galima prie pastato „prikabinti“ jo renovacijos projektą. „Matomas miestas su visa jo informacija“, – apibendrino S. Budinas.

Savivaldybės administracijos direktorius tikino, kad šis projektas miestui galėtų atsieiti apie 50 tūkst. eurų.

Klaipėdos miesto savivaldybės Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus Statinių priežiūros poskyrio vedėja Jurgita Drizgaitė komentavo, kad ketvirtadienį atvykę projektavimo sistemos specialistai pristatė siūlymus žemėlapį skaitmenizuoti.

„Reikia išsiaiškinti, ar tai naudinga miestui, ką norėtų matyti patys gyventojai“, – svarstė J. Drizgaitė.

Miesto 3D žemėlapį kuria Savivaldybės Geodezijos ir GIS skyrius. O štai skaitmeninis žemėlapis dar nekuriamas. Jis turi net kur kas daugiau funkcijų nei paprastas 3 D modelis.