Režisierius Amžinojo poilsio atguls Šiluvoje
Vy­riau­sy­bė or­ga­ni­zuo­tų an­tra­die­nį mi­ru­sio re­ži­sie­riaus Ei­mun­to Ne­kro­šiaus vals­ty­bi­nes lai­do­tu­ves, ta­čiau ar­ti­mie­siems pa­gei­dau­jant jis bus pa­lai­do­tas pri­va­čiai, pra­ne­šė Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­gir­das Ston­čai­tis.

„Tai yra vienas žymiausių kūrėjų, premijų laureatas, tai tikrai pagal visus įvertinimus būtų verta ir teisinga organizuoti valstybines laidotuves. Tokį pasiūlymą išreiškėme, bet, pasirodo, velionio buvo išankstinė valia, kad nebūtų jokios papildomos pompastikos ir viešumo“, – BNS antradienį sakė A. Stončaitis.

„Taigi, šeima nesutinka ir norėtų, kad tai būtų privati ceremonija. Į šeimos valią atsižvelgsime“, – pridūrė jis.

Pasak kanclerio, E. Nekrošiaus laidotuvės numatytos Raseinių rajone, Šiluvoje, atsisveikinimas su režisieriumi vyks Vilniuje.

Šv. Mišios už E. Nekrošių bus aukojamos lapkričio 21 dieną 11 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje. Atsisveikinimas su velioniu lapkričio 21 dieną nuo 12 iki 20 val. „Meno forto“ salėje (Bernardinų g. 8/8). Karstas išnešamas lapkričio 22 dieną 10 val. Režisierius E. Nekrošius bus laidojamas Šiluvos miestelio kapinėse.