Remigijaus Šimašiaus filmukų detektyvą narplioti prašo prokuratūros
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) nu­ta­rė kreip­tis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, kad ši įver­tin­tų, ar sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ne­pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je skelb­da­mas už sa­vi­val­dy­bės lė­šas par­eng­tas vaiz­do at­as­kai­tas.

Už tokį sprendimą balsavo dešimt VRK narių, prieš buvo vienas, du susilaikė.

VRK išvadoje teigiama, kad pernai balandžio – spalio mėnesiais R. Šimašiaus asmeninėje „Facebook“ paskyroje skelbtos vaizdo ataskaitos buvo sukurtos už Vilniaus miesto savivaldybės lėšas ir skirtos jam, kaip asmeniui bei politikui, propaguoti. Dėl to Rinkimų komisijos nariai prašo prokurorų įvertinti, ar meras nepiktnaudžiavo tarnybine padėtimi asmeninei naudai gauti.

VRK duomenimis, už aštuonias ataskaitas sumokėta 9,5 tūkst. eurų.

Tyrimą atlikusi VRK darbo grupė atkreipė dėmesį, kad už savivaldybės lėšas sukurtos ataskaitos skelbtos ne savivaldybės, o R. Šimašiaus asmeninės socialinio tinklo paskyroje.

Kita vertus, VRK šių ataskaitų nepripažino politine reklama, nors tokios reklamos elementų aptiko. Tačiau nutarė, kad jų visuma ir nustatyta pareiga merui atsiskaityti už darbus neleidžia aiškiai to konstatuoti.

Politine reklama pripažintas vienintelis praėjusių metų spalio 16 dienos mero įrašas „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės“ socialiniame tinkle.

„Ar gyventojų informavimas apie atliktus mero, savivaldybės darbus yra nusikaltimas? Tuomet Lietuvoje rasite daug nusikaltimų“, – antradienį per VRK posėdį sakė mero patarėjas Aleksandras Zubriakovas.

Jis teigė, kad R. Šimašiaus „Facebook“ paskyra yra mero, politiko paskyra, o ne privataus asmens.

„Buvo pasirinktas didžiausią sklaidą turintis kanalas, jis turi 55 tūkst. sekėjų“, – aiškino A. Zubriakovas.

VRK išvadas patarėjas vadino prielaidomis, jis pasigedo paaiškinimų, kokią asmeninę naudą gavo R. Šimašius.

„Skelbiama informacija nebuvo skatinama balsuoti už politiką per rinkimus“, – pabrėžė A. Zubriakovas.

Savivaldybių tarybų ir tiesioginiai mero rinkimai vyks kovo 3 dieną. R. Šimašius siekia antros kadencijos Vilniaus miesto mero pareigose.