Reformatų skvero rekonstrukcija pasidomėjusi VPT, rekomenduoja ją nutraukti
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei re­ko­men­duo­ja nu­trauk­ti sos­ti­nės Re­for­ma­tų skve­ro 1,7 mln. eu­rų ver­tės re­kons­truk­ci­jos su­tar­tį su bend­ro­vė­mis „Ei­kos sta­ty­ba“ ir „Vvarff“, ra­šo dien­raš­tis „Vers­lo ži­nios“.

Pasak institucijos, pirkime kartu nustatyti du kvalifikaciniai reikalavimai buvo pertekliniai ir dirbtinai ribojo konkurenciją.

Šie reikalavimai, pasak VPT, buvo vidutinės metinės svarbiausių statybos darbų apimties per pastaruosius 5 metus vertinimas ir reikalavimas, kad tiekėjas per paskutinius 5 metus būtų vykdęs bent vieną panašią sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 884 tūkst. eurų be PVM.

Savo ruožtu Vilniaus savivaldybė teigia, kad VPT dėmesys Reformatų skvero rekonstrukcijos konkursui yra pavėluotas.

Reformatų skvero atnaujinimo darbai prasidėjo praėjusių metų rudenį.