Raus virstančius Laimės žiburio medžius
Prie Lai­mės ži­bu­rio Anykš­čiuo­se bus pa­ša­lin­ti 326 pa­vo­jin­gai pa­svi­rę, pa­žeis­ti ir nu­džiū­vę me­džiai, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja.

„Tai labai populiari miesto vieta, į kurią plūsta lankytojai įvairiais metų laikais, tad aktualu, kad ji būtų patraukli akiai ir, svarbiausia, saugi vaikščioti. Būtina pašalinti džiūstančius, kai kur jau virstančius, medžius“, – sakė Anykščių regioninio padalinio vadovė Monika Sirgėdienė.

Miškininkai pavojingus, sausus, ligotus ir kenkėjų užpultus medžius jau sužymėjo – visi šie medžiai yra 16 ha plote. Pažymėtus medžius bus leidžiama kirsti juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie kreipsis į Anykščių regioninį padalinį.

„Miškas yra kalvotoje vietoje, jame ir žiemos metu lankosi žmonės, todėl sanitariniam kirtimui atlikti ieškojome tokio sprendimo, kuris mažiausiai trikdytų įprastą miestiečių ir miško gyvenimą. Nenaudosime sunkios miško kirtimo technikos, sužymėtus medžius parduosime nenukirstu mišku“, – teigia M. Sirgėdienė.

Anot jos, miestų miškai priskiriami rekreaciniams miškams, todėl miško tvarkymo darbai juose turi būti baigti iki kovo 15 dienos, kad netrukdytų perintiems paukščiams.

Laimės žiburys – ant Liudiškių kalvos esantis paminklas. Čia palaidotas žymus lietuvių rašytojas Jonas Biliūnas.