Raseinių rajono gyventojus persekioja arseno šmėkla
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) spe­cia­lis­tai, tir­da­mi ar­te­zi­nių grę­ži­nių van­de­nį Ra­sei­nių ra­jo­ne, tri­jų pri­va­čių grę­ži­nių van­de­ny­je ap­ti­ko itin di­de­lį kie­kį ar­se­no, jo kon­cen­tra­ci­ja žy­miai pa­di­dė­ju­si ir tik per­nai iš­gręž­tuo­se dve­juo­se grę­ži­niuo­se, iš ku­rių van­duo cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mas kai­mų gy­ven­to­jams.

Arseno gręžinių vandenyje Raseinių rajone aptinkama jau antrus metus. Įtariama, kad jis yra gamtinės kilmės ir jo išvengti nepavyks, todėl kovoti su šia toksine medžiaga ketinama ją šalinant iš centralizuotai tiekiamo vandens.

Kelia susirūpinimą

VMVT, vertindama, ar arseno kiekis geriamajame vandenyje neviršija nustatytų normų, šį mėnesį tyrė UAB „Raseinių vandenys“ Ražaitėlių, Šienlaukio vandenviečių ir kai kurių rajono gyventojų privačių gręžinių vandens kokybę. Tyrimų rezultatai parodė, kad didesnis nei leistina – Lietuvos higienos normoje nustatyta ribinė vertė 10 mikrorgamų litre, arseno kiekis nustatytas Poškiškės (15,2 mikrogramo litre) ir Ražaitėlių (29,6 mikrogramo litre) kaimuose esančiuose privačiuose gręžiniuose, arti ribinės vertės (9,91 mikrogramo litre) – Ūnikių kaimo gyventojo gręžinyje.

Centralizuotai gyventojams tiekiamame vandenyje arseno kiekiai neviršija nustatytų ribinių verčių, tačiau lyginant su pernai atliktais tyrimais, arseno koncentracija yra ženkliai padidėjusi. Net ir tuose gręžiniuose, kurie buvo išgręžti pernai – Ražaitėlių vandenvietės tiekiamame vandenyje yra 8,6 mikrogramo litre, Šienlaukio – 5,8 mikrogramo litre.

„Pernai iš Ražaitėlių ir Šienlaukio vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje nustačius 3–4 kartus didesnį nei leistina arseno kiekį, buvo išgręžti nauji gręžiniai, tačiau problemą pavyko išspręsti tik iš dalies, nes nerimą kelia tai, kad per metus laiko viename iš naujų gręžinių arseno kiekis vėl ženkliai padidėjo. Taip pat ir privačių gręžinių tyrimų rezultatai rodo vandens taršą arsenu“, – teigė VMVT laikinai Maisto skyriaus vedėjos pareigas einanti Ilona Drulytė.

Nesupranta

Pasak Raseinių VMVT viršininko Henriko Medvecko, gyventojams, kurių gręžiniuose arseno kiekis viršija nustatytas normas, rekomenduota negerti šio vandens ir nenaudoti jo maistui. Jiems pasiūlyta gerti šachtinių šulinių vandenį, jei tik juos turi ar tokį vandenį parsinešti iš kaimynų, nes šachtinių šulinių vandenyje arseno neaptikta.

Girkalnio seniūnijos, kuriai priklauso Ražaitėlių kaimas, seniūnė Justina Šaulienė „Lietuvos žinioms“ teigė, kad Ražaitėlių kaimo gyventojams šiemečio patikrinimo rezultatai sukėlė nemenką susirūpinimą. Mat, nors šiuo metu centralizuotai tiekiamas vanduo ir atitinka higienos normas, tačiau niekas negali žinoti, koks jis bus po pusmečio ar metų. „Privatus gręžinys, kurio vandenyje aptikta daug arseno, yra senas, dar nuo sovietmečio, todėl jame gal ir galėjo atsirasti teršalų, bet jų padaugėjo jau ir tik pernai išgręžtame naujame gręžinyje. Todėl sunku suprasti iš kur visa tai“, – kalbėjo seniūnė.

Pasak jos, pernai buvo kalbama, kad vanduo Ražaitėlių kaime galėjo būti užterštas nuo senų laikų likučių pesticidų likučiais. Tačiau šiemet nuostabą kelia tai, kad šiemet arsenu užteršto vandens aptikta gręžiniuose, kurie vienas nuo kito nutolę beveik 10 kilometrų – tokiu atstumu pesticidų likučiai tikrai negalėjo „nukeliauti“.

Kaimų gyventojams nerimą kelia tai, kad vandens užterštumą arsenu nustatyti patiems neįmanoma, tai gali padaryti tik laboratorijos, kadangi jis neturi nei kvapo, nei skonio. Tuo tarpu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai neslepia – net labai nedidelis arseno kiekis yra toksiškas. Mat tai kancerogeninė medžiaga, sukelianti vėžį, įtakojanti daugelį kitų pavojingų susirgimų – gali sukelti mažakraujystę, galvos skausmus, nuplikimą, kvėpavimo takų ligas. Arseno sukeltos ligos gali pasireikšti ne iš karto, nes tai sunkusis metalas, kuris, patekęs į žmogaus organizmą, nelinkęs pasišalinti, o linkęs kauptis.

Gamtos dovana

Arsenas į geriamąjį vandenį patenka iš natūralių organikos puvimo procesų bei per žemės ūkio ir pramonines nuotėkas – iš chemijos, farmacijos, elektronikos, tekstilės, optikos, energetikos, trąšų pramonės įmonių ir jų gaminių. Arseno yra ir akmens anglies pelenuose.

Ypač didelė arseno rizika yra naudojant gręžinį ar šulinį šalia didesnių fermų, šalia gausiai tręšiamų laukų. Tačiau, pasak Raseinių rajono mero Algirdo Griciaus, šachtinių šulinių vandenyje arseno neaptinkama. „Iš tiesų, pernai buvo įtariama, kad vienu iš taršos šaltinių galėjo būti senų pesticidų sandėlio likučiai. Tačiau jau pernai jie buvo sutvarkyti taip, kad jokių taršos šaltinių neliko. Todėl šiemet tikrai negalėjo jie užteršti vandenį arsenu“, – teigė A. Gricius.

Be to, anot jo, keista, kad tiek pernai, tiek ir šiemet arsenų užteršto gręžinių vandens aptinkama ne kuriuose nors netoliese vienas nuo kito esančiuose kaimuose, o nutolusiuose net per beveik 30 kilometrų. Todėl buvo kilę įtarimų, kad tarša galėjo atsirasti iš įrengimų. Tačiau po detalesnių tyrimų ši versija nepasiteisino.

„Pasitelkę mokslininkus, bendradarbiaudami su geologais, išsiaiškinome, kad požeminiame vandenyje aptinkamas arsenas – gamtinis teršalas, į vandenį patekęs žemės gelmėse, todėl turime su juo susigyventi“, – tikino Raseinių rajono meras.

Stato filtrus

UAB „Raseinių vandenys“ direktorius Stanislovas Bartkus „Lietuvos žinioms“ teigė, jog pagal turimų tyrimų duomenis, arsenu artezinių gręžinių vanduo yra užterštas ne visame rajone, o tik kai kuriose vietovėse.

„Mūsų įmonei priklauso tik dvi tokios vandenvietės – Ražaitėlių ir Šienlaukio, iš kurių išgaunamas vanduo yra su padidėjusiu arseno kiekiu. Jis neviršija leistinų kiekių, tačiau vis vien ketiname imtis priemonių, kad arseno kiekis būtų dar sumažintas“, – aiškino S. Bartkus.

Pasak jo, įmonė stato vandens gerinimo įrenginius – filtrus, kurie valo vandenį ir iš jo pašalina arseną. Todėl perėjęs per filtrą vanduo jau būna švarus ir tinkamas vartojimui. Mat eidamas per filtrą vanduo išsivalo – išfiltruojamos jame esančios kai kurios druskos, tarp jų – ir arsenas. Tokiu būdu iki reikiamų normų jau išvalytas vanduo tiekiamas Šienlaukio gyventojams.

Šiemet bus pertvarkoma ir Ražaitėlių vandenvietė. Jau nupirkta jai vandens gerinimo įranga, kuri šiemet bus ir sumontuota. Pasak S. Bartkaus, panašiai pertvarkytos bus ir kitos vandenvietės, jei tik jų vandenyje bus aptikti padidėję arseno kiekai.