Prokurorės sprendimas gali tapti precedentu naikinti paveldo pastatus
Be­veik prieš me­tus Kau­ne nu­skam­bė­ju­sia­me skan­da­le, kai bu­vo su­nai­kin­ta kul­tū­ros ver­ty­bė – Aukš­to­sios Fre­dos dva­ro komp­lek­so pa­sta­tas – ne­ti­kė­tas po­sū­kis. Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Kau­no apy­lin­kės pro­ku­ro­rė Vi­da Vi­duo­lie­nė nu­trau­kė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl sve­ti­mo tur­to su­nai­ki­ni­mo ar su­grio­vi­mo. Šo­ki­ruo­ti pa­vel­do­sau­gi­nin­kai nu­tar­tį jau aps­kun­dė.

Prokurorė tvirtino, kad neva nesurinkta duomenų, pagrindžiančių, jog pastato savininkė bendrovė „Aidava“ būtų nugriovusi saugomo pastato sienas. V. Viduolienė neatsižvelgė į liudininkų pasakojimus ir rėmėsi bendrovės direktoriaus Andriaus Račiūno parodymais, kuris tikino, kad pastatas buvo avarinės būklės ir galėjo nugriūti dėl gamtinių sąlygų.

„Prokurorės sprendimas skaudina ir neramina. Tokio pobūdžio bylose dažnai taip atsitinka – kol nėra kirvio nugaroje, niekas nesupranta, kad padarytas nusikaltimas. Kai nušauna, nužudo, visiems viskas aišku, o kai nugriovė, sakoma, kad pats pastatas nugriuvo. Nejuokinkim pasaulio, bent į vietą nuvažiuotų, o garantuoju, kad nebuvo ir nematė. Ta siena gal 60 centimetrų, jos atominė bomba neišgriautų. Mes iš to duoną valgome, ir žinome, kad savaime siena nesugriuvo. Galėjo įsigilinti, užsakyti ekspertizę. Tai dar ne pabaiga, dar yra kur apskųsti“, – piktinosi Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus vadovas Svaigedas Stoškus.

Jis akcentavo, kad toks sprendimas gali tapti blogu precedentu. „Tai ženklas panašiems veikėjams, kad galima griauti paveldosaugos objektus buldozeriais ir sakyti, kad pastatai patys sugriuvo. Turime Palangą, Nidą, Žaliakalnį Kaune, Užupį ir Žvėryną Vilniuje. Čia yra daug mažų pastatukų, vietoj kurių kažkam niežti nagus pastatyti didelius naujus „, – sakė S. Stoškus.

Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus vadovas Svaigedas Stoškus neslėpė, kad prokurorės sprendimas paveldosaugininkus šokiravo, papiktino ir įskaudino./ Lietuvos žinių nuotrauka

Prokurorės sprendimas paminklosaugininkus nustebino ir dėlto, kad pastato savininkas savo kaltę yra pripažinęs: jis neskundė Kultūros paveldo departamento paskirtos maksimalios, daugiau kaip 11 tūkst. eurų baudos, ir ją dalimis moka. „Jei moka, reiškia, kad sutinka su pažeidimu, pripažįsta, kad sieną nugriovė ir sutiko ją atstatyti“, – pastebėjo Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus vadovas.

Tai apskaičiuotas žingsnis, sutikdama atstatyti, „Aidava“ išvengė dar vienos baudos beveik – 240 tūkst. eurų – už Lietuvos valstybės patirtą žalą dėl kultūros paveldo sunaikinimą.

„Lietuvos žinios“ praėjusių metų spalį rašė, kad tokio masto kultūros paveldo objekto sunaikinimo Kaune dar nebuvo. Iš XIX a. Aukštosios Fredos dvaro komplekso pastato liko vos viena siena ir dalis ugniasienių. Savininkas tuomet tikino, kad dalies pastato sugriovimu kaltinamas neteisingai, neva tai padarė pastarųjų mėnesių lietūs.

Šiuo metu šalia minėto valstybės saugomo objekto, tame pačiame sklype, jau pastatytas naujas daugiabutis. Sparčiai stiebiasi ir naujos sunaikinto kultūros paminklo sienos. „Mūsų tikslas išlieka toks pat, koks buvo anksčiau – atstatyti nekeičiant nei architektūros, nei statinio paskirties. Pagal mūsų viziją, čia turėtų būti edukacinis centras“, – „Lietuvos žinioms“ yra sakęs „Aidavos“ direktorius A. Račiūnas.