Prokuratūra prašo stabdyti statybas sostinės širdyje
Prieš me­tus Vil­nie­čių ais­tras kai­ti­no Žy­gi­man­tų g. 12 bu­vęs „dva­re­lis“, nu­griau­tas dėl gran­dio­zi­nių sta­ty­bų. Vis dėl­to Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nį teis­mą, pra­šy­da­ma pa­nai­kin­ti sta­ty­bos lei­di­mą dau­gia­bu­čiam pa­sta­tui.

Šiandien Lietuvos Respublikos internetiniame puslapyje pranešta, kad Vilniaus apygardos prokuratūra prašo panaikinti statybos leidimą daugiabučiam pastatui Vilniaus senamiestyje. Prokuratūra kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, išnagrinėjusi Kultūros paveldo departamento pareiškimą dėl galimai neteisėtai išduoto statybos leidimo.

„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, viešajam pažinimui ir naudojimui saugomoje teritorijoje yra draudžiama statyti statinius, kurie aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektus arba trukdytų juos apžvelgti. Įvertinus planuojamo statyti daugiabučio projektą, yra pagrindas manyti, kad naujai pastatytas pastatas pažeis Vilniaus senamiesčio vertingąją savybę – panoramą, uždengdamas ar iš dalies uždengdamas kultūros vertybes. Gindamas viešąjį interesą prokuroras prašo teismo šiuo teisiniu pagrindu panaikinti išduoto statybos leidimo daugiabučiui gyvenamajam namui Žygimantų g. galiojimą“.

Prokuratūros pranešime nenurodyta, kurioje tiksliai vietoje yra statomas namas, tačiau jo charakteristika sutampa su Žygimantų g. 12 statomu objektu: „Naujai suprojektuotas keturių aukštų pastatas su mansarda, manoma, pažeistų senamiesčio erdvinę struktūrą. Anksčiau sklype Žygimantų gatvėje stovėjo dviejų aukštų pastatai, kurių tūris buvo akivaizdžiai mažesnis nei planuojamo statyti daugiabučio, be to, naujo pastato vieta neatitinka anksčiau sklype stovėjusių pastatų vietos. Naujai suprojektuotas pastatas uždengtų nuo pėsčiųjų pasažo dešiniajame Neries krante matomas Arkikatedrą baziliką, varpinę ir kitus vertingus Vilniaus senamiesčio architektūros objektus.“

2016-ųjų gale portale aruodas.lt pasirodė skelbimas apie Žygimantų g. 12 iškilsiančiame prabangiame pastate parduodamas patalpas, kurių kainos svyruoja nuo 133 tūkst. eurų iki 653 tūkst. eurų.

Praėjusių metų spalį buvo nugriautas toje vietoje stovėjęs pastatas, kuriame kadaise kartu su motina trumpai gyveno Józefas Piłsudskis, būsimas Lenkijos maršalas. Dėmesį į tai atkreipė ne vienas visuomenininkas, Seimo narys ir istorikas Arvydas Anušauskas teigė, kad pastato nugriovimas – tarsi žinutė, kad nesugebam saugoti savo paveldo.

LŽ susisiekė su Žygimantų 12 vystytojais, tačiau situaciją jie sakė pakomentuosiantys kitą savaitę.