Prisiekė Kauno tardymo izoliatoriaus vadovas
Šian­dien tei­sin­gu­mo mi­nis­trui El­vi­nui Jan­ke­vi­čiui pri­sie­kė nau­ja­sis Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­rius Min­dau­gas Zai­kaus­kas.

„Visos bausmių vykdymo sistemos laukia didelės pertvarkos. Tikiu, kad ir jūs, naujasis Kauno tardymo izoliatoriaus vadovas, puikiai susitvarkysite savo įstaigoje, rūpinsitės įstaigos darbuotojais, racionaliai ir taupiai naudosite lėšas, užtikrinsite, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės,“ – po priesaikos sakė teisingumo ministras E. Jankevičius.

M. Zaikauskas liepos mėnesį laimėjo Teisingumo ministerijos paskelbtą atranką Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus pareigoms užimti. Šioje įkalinimo įstaigoje M. Zaikauskas dirba nuo 2004 m., pastaruoju metu jis ėjo šios įstaigos direktoriaus pavaduotojo pareigas.