Prie Melnragės molo žmones gelbėjęs vyras: mačiau verkiančią mergaitę ir bėgau ją gelbėti
Gel­bė­to­jai ra­gi­na žmo­nes at­sa­kin­gai elg­tis pa­jū­ry­je, prie le­dų są­na­šų, ku­rios yra pa­vo­jin­gos. Sa­vait­ga­lį prie mo­lo Klai­pė­dos Meln­ra­gė­je iš­gel­bė­tos dvi mo­te­rys ir du vai­kai, ku­rie, no­rė­da­mi nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, įkri­to į van­de­nį. Jų gel­bė­ti puo­lę ant kran­to bu­vę vy­rai su­da­rė gran­di­nę ir vi­sus ne­lai­mė­lius iš­trau­kė į kran­tą.

Lediniame vandenyje murkdęsi, kai kurie į ledus iki kraujo susibraižę rankas vyrai didvyriais nesujaučia, prireikus sako elgtųsi taip pat.

Vienas iš žmones gelbėjusiųjų – Modestas Bumbliauskas, kuris pirmas puolė į pagalbą.

„Aš buvau gal kokių 20 metrų atstumu nuo įvykio vietos, kai pamačiau, kad mergaitė verkia, tiesiog bėgau ją gelbėti. Kol traukiau mergaitę, pribėgo kitas vyras. Kol ištraukiau mergaitę, jau buvo suorganizuota žmonių grandinė, visi traukė kitus žmones.

Kiek teko skaityti komentarų, tarp gelbėjusių buvo ir žmonių iš kariuomenės, tad visi susikibo jau žinodami, kaip tai daryti. Sunku dabar pasakyti, kas būtų buvę, bet aš manau, kad vaikai tikrai nebūtų patys išsigelbėję. Mergaitė jau grimzdo, tik akimirka ir išgelbėji arba ne. Tad dėl gražios nuotraukos neverta rizikuoti“, – LRT RADIJUI sako M. Bumbliauskas, gelbėjęs į Baltijos jūrą įkritusius žmones.

Žmonės sako, kad laipiojančių ant ledų sekmadienį buvo daug. Nusifotografuoti sumanė ir dvi moterys su dviem vaikais. Deja, ledas sutrupėjo, ketveriukė liko atskirta nuo kranto, viena mergaitė puolė į vandenį kranto link.

„Baimės nebuvo – norėjosi greičiau tą vaiką ištraukti, nes matėsi, kad vaikas pradėjo ten verkti ir viskas“, – LRT TELEVIZIJAI sako klaipėdietis Denis Moskalenko.

Gelbėti vaikų ir moterų puolė apie 10 vyrų. Sustoję į grandinę nelaimėlius gana greitai ištraukė.

„Tiesiog vienas vyras greitai suorganizavo, sukabino visus. Nežinau, gal jis kada buvo susidūręs jau su tuo, neįsivaizduoju“, – LRT TELEVIZJAI pasakoja šilutiškis Valdas Butkus.

„Vyrai tvarkingai viską gražiai padarė, nors prieš tai, manau, reikėjo paskambinti 112. Pranešti gelbėjimo tarnyboms, kad žmogus ant ledo ir paskui imtis veiksmų“, – mano pajūrio gelbėtojų atstovas Aleksandras Siakki.

Medikų pagalba į paplūdimį nukentėjusioms nebuvo kviesta. Ar jos klaipėdietės, ar atvykusios iš toliau –sužinoti nepavyko.